”Varför uppmuntrar du företagen att vara passiva?”

Anders Andersson

Publicerades: 3 juni, 2014

När finansminister Anders Borg i morse talade för företagarna i Nacka och Värmdö kunde man tro att det skulle handla om svenskt företagande. Men i stället talade han om hur Sverige måste buffertspara för nästa lågkonjunktur som han befarar redan till 2017 eller 2018.

Han sa att många länder skuldsätter sig för mycket och att det då är extra viktigt för Sverige att vara försiktig med utgifterna. Så kom han in på att fattigdomen blir allt mindre i världen.

När han mot slutet äntligen berörde  företagandet sa han bara så här:

– Det ska löna sig för företagen att investera, och när de gör det går Sverige bra.

Till mångas förvåning kallade han bostadsbyggandet för den viktigaste företagarfrågan och gav morgonens enda nyhet:

– Byggregleringen måste göras enklare. Kommunerna och länsstyrelserna måste samarbeta bättre. Det är för mycket krångel kring bullerfrågor och miljöfrågor. De onödiga arkeologiska undersökningar som görs när det ska byggas i vissa områden höjer hyrorna med fler hundralappar varje månad.

Men småföretagarna då? Hur vill du hjälpa dem, sa en i publiken.

– Med fri konkurrens och inte subventioner, blev Borgs korta svar.

Så ställde jag en fråga kring en käpphäst som jag i flera år förgäves försökt få gehör för :

– Vad säger du om regeln som ger skattesänkningar för den företagare som lägger sitt aktiebolag vilande i fem år utan att varken jobba själv eller låta kapitalet? Varför uppmuntrar du till passivitet  samtidigt som du vill att företag ska växa och vara aktiva?

Borg gav ett svävande svar om att det är bra med företag.

– Jag lovar att titta på femårsregeln,  sa han och gick snabbt vidare.

Efteråt gav jag honom artikeln här – och lovade också honom att jag tänker återkomma i frågan.