Vem är stark?

Marcus Frödin

Publicerades: 19 mars, 2014

Vem är stark?
Ensam är stark, brukar det sägas. Fel! I världen som personlig entreprenör
gäller oftare att även om du är stark i dig själv, så är du svag ensam. Tillsammans
med andra kan du vara gigantisk.

Att samarbeta med andra, särskilt med människor du tycker om och inspireras
av, är belönande på många sätt. Väldigt få människor skapar stora
saker själva. Även om det är en person som får äran, finns det oftast en
mängd stödjande människor som inte syns där bakom.

Många av de mest framgångsrika företag som skapats har gjorts i
företag med dubbla ledare, det som kallas för dualistiskt ledarskap. Kolla på
The Beatles, vad hade McCartney varit utan Lennon och tvärt om? När du
jobbar tillsammans med andra skapas en dynamik som kan vara oerhört viktig
för att skapa ett bra resultat. Du tvingas anpassa dig, förklara noga och
tydligt vad du menar och vill för att kunna jobba effektivt tillsammans, vilket är
bra eftersom det tvingar fram en grundläggande kvalitet.

Att det sedan ibland är mer utmanande att vara två som ska komma överens är en bonus:-)

Så vem jobbar du bäst tillsammans med?

Let´s cocreate!