Vikten av konstant tillväxt och vinst

Daniel Laurén

Publicerades: 1 november, 2011

Jag läser just nu Jim Collins nya bok Great By Choice som behandlar hur företag lyckas nå framgång i turbulenta miljöer. Jom Collins som är forskare  och har skrivit den fantastiska boken Good to great har nu släppt en ny bok som behandlar just ämnet att nå framgång i miljöer där förutsättingarna hela tiden förändras. En väldigt intressant slutsats är att om man vill nå långsiktig framgång med sitt företagande så skall man växa med en konstant fart i såväl bra som dåliga tider, eller rättare sagt man ska bestämma sig för att ha en tillväxttakt som är uthållig. Han jämför här hur Amundsen kontra Scott tog sig till sydpolen där Amundsen valde att ta sig framåt 15-20 miles om dagen medan Scott satsade på att ta sig långt i bra väder och och vila i sitt tält i dåligt väder.

Scott och hela hans team frös dessvärre ihjäl på sin strapats mot att nå sydpolen medan Amundsen inte bara både nådde Sydpolen först utan tog sig hem säkert och exakt i tid.

Collins menar att forskningen visar att företag som bestämmer sig för att växa konstant gör att man bygger upp reserver i goda tider dvs kassa och överkapacitet medan man i dåliga tider kan använda reserverna och överkapaciteten till att växa och göra vinst ändå.

Medan bolag som satsar hårt på att vinstmaximera i goda tider tenderar att riska för mycket i dom dåliga och sannolikheten att man går under eller backar i omsättning och vinst är mycket större än i fallet om man växer konstant.

Tänk på det när du driver ditt bolag. Vad är mina mål? Är dom rimliga? Vilka risker vill jag ta och bestäm dig för vad som är dina 2 mil om dagen på vägen till sydpolen.