Viktigare än affärsplanen: Sälj, leverera och fakturera

Janne Näsström

Publicerades: 31 mars, 2014

En sak som länge förbryllat mig är att näringsfrämjarna saknar kompetens om småföretag. De försöker att använda storföretagens och den offentliga sektorns metoder i sin rådgivning.

Ursäkta, men det som gäller för Volvo och Trafikverket har väldigt lite att göra med vad vi småföretagare sysslar med.

Att leda stora organisationer handlar i stor utsträckning om att realisera skalfördelar. Affärsplanen är ett av de viktigaste instrumenten. För om man får hela organisationen att arbeta mot samma mål uppstår betydande synergier och dynamiska effekter.

För stora organisationer är det viktigare att uppnå skalfördelar än att lyssna på enskilda kunder. För lyckas det så kör man likt en ångvält över både konkurrenter och bångstyriga kunder.

Näringsfrämjarna försöker uppfostra småföretagare att använda samma metoder. Första punkten är att göra en affärsplan. Målet tycks vara att hemma på sin kammare konstruera den här högeffektiva maskinen som storföretagens direktörer drömmer om.

Som liten företagare klarar du inte av att möta storföretagen på deras villkor. Ensam har du inga skalfördelar utan kommer att bli brutalt krossad.

Din framtid ligger i att bedriva gerillakrig och arbeta i nischer som är för små för de stora. Du måste vara flexibel, lyhörd för kunderna och har inte råd att låsa fast dig i en mödosamt hopsnickrad affärsplan.

Strunta i affärsplanen och ge dig ut och sälj. När du har sålt så ska du se till att leverera på ett sätt som överträffar kundens förväntningar. Och som avslutning ska du skicka faktura.

Repetition: Sälj, leverera, fakturera.

När du känner dina kunder kan du börja plita på en affärsplan. Det är bra att fästa erfarenheterna på papper och synliggöra tankarna. Affärsplanen är också bra för att verksamheten inte ska bli för yvig. Men en affärsplan är inget som någon utomstående kan bedöma enligt en mall, även om näringsfrämjarna inbillar sig det och gärna vill leka jury och godkänna vad du framlägger för dem.

Strunta i näringsfrämjarna. Ut och sälj.