Vilka mål kan man sätta i sociala medier – och vad kan man mäta?

Redaktionen

Publicerades: 23 november, 2013

Har du satt upp några mål för ditt företags närvaro i sociala medier?
De flesta företag har inte gjort det, för man vet inte hur och vad man ska mäta. Och om du inte har satt upp några mål så vet du ju inte om och när du har nått dem. Och hur ska du då veta om din sociala media-marknadsföring ger konkreta resultat. Man pratar mycket om RoE (Return on Engagement) eller RoMi (Return om Marketing Investment) men få har verkligen konkreta mål uppsatta eller mätetal.

Det var en gång…
När sociala medier var nytt var det många privatpersoner som mätte sin egen framgång i hur många vänner de hade på Facebook eller hur långa trådar man fick i en viss diskussion. Och det var ju inte så svårt att bjuda in kreti och pleti och kallas för ”vän”. Men vad man sen definierar som ”vän” är ju upp till var och en, eller hur.

Det troliga är ju att det är vänner, bekanta, bekantas bekanta, medlemmar i nätverk, grannar, f.d. jobbarkompisar man inte sett på länge etc. Inget fel i sig, var och en får ju sätta upp sin egen strategi för sitt privata sociala nätverkande.

1. Social media Balanced Scorecard
Många företag har bara satt upp som mål Att man ska vara närvarande i sociala medier men inga konkreta mål. I bästa fall har man Google Analytics och kollar lite då och då hur många besökare man har och vilka sökord de använt för att hitta in till företagets webbplats Men inga mer mål som kan mätas mot olika marknadsaktiviteter t ex.

Som företagare kan du sätta upp en egen ”Executive report” eller ett ”Social Media Balanced Scorecard”. Här kan du mäta olika saker som inte är rent ekonomiska. Även om jag tycker att man ska mäta mot pengar också. Här kommer några exempel på vad man kan mäta i de kanaler ni valt att fokusera på inkl. webbplatsen.

2. Webben

2.1 Antal besökare och unika användare
Ett av de lättaste ”kom-igång”-mål är att sätta mål på hur många besökare man vill nå per månad. Man kan också sätta mål på att man ska öka antalet besökare med x % per månad fram till en viss tidsperiod.
Man kan också sätt mål på hur mycket besökare en viss sida har utifrån t ex en kampanj man driver, att man lagt ut lediga jobb. Hur många som anmält sig via ett nyhetsbrev via webben. Man kan också sätta mål att öka tiden för hur länge en besökare stannar på en viss sida. Man kan mäta tid en besökare är på en viss sida, när den är inne, vanligast sidan de tittar på etc.

2.2 Konverteringsgrad
Inom Inbound marketing pratar vi mycket om hur man ska öka konverteringsgraden, dvs. hur många av besökarna på en webbplats som konverteras till leads. D.v.s. visar ett djupare intresse för något såsom att anmäla sig till ett nyhetsbrev, ladda ner något, önska bli kontaktad etc. via webben. Att skapa leadnurturing-kampanjer för att öka konverteringsgraden brukar ge konkreta resultat Samma vad gäller hur många leads som leder till affärer (att man blir kund). Här har de allra flesta företag jag jobbar med ingen som helst susning om hur många besök som leder till leads. Att ha upp till 5% kan vara ett bra mål – så börja tänk i nya banor.

3. Sociala medier

3.1 Räckvidd i valda kanaler
Man kan mäta räckvidd, dvs. mäta hur många visningar ett inlägg fått, hur många nya följare, gillare eller prenumeranter man fått, hur många som delat eller rekommenderat ett inlägg eller hur många per månad, Man kan också mäta hur långt visningarna nått. I Facebook menar vi antalet Visningar och ”Pratar om”. Man kan också mäta t ex senioritet (chef, vd, roll i företaget (LinkedIn), kön, ålder, geografi

3.2 Engagemang I sociala medier
Här kan du mäta antalet klick, hur många som sett, pratar om, gillat, kommenterat, hur många trådar det kan bli i diskussioner etc
Du kan mäta antalet klick, tittat, gillat, kommenterat/delat/prenumererar på

4. Klick till webben
Företaget kan sätta upp mål för hur många % som klickar på en länk som leder in till företagets webbplats, till ett annat medium etc. Du kan mäta
Kostnad per klick, (om du kör en Adwords-kampanj) tid på företagets webbplats. Har företaget en webbshop kan man mäta antalet nya kunder, antalet återkommande kunder, mäta varifrån de kommit för att hitta till webbshoppen mm.

5. Lojalitet
Detta är kanske de vanligaste målen som företag mäter. D.v.s. hur många Likes (Gillare en sida på Facebook har, hur många följare man har på Twitter eller företagets LinkedIn-sida, hur många som retweetat, direktmail mm).

6. Nyhetsbrev
Gör ditt företag nyhetsbrevs-utskick eller epostkampanjer, så kan du mäta antalet som öppnar mailet, hur många som klickar på ev. länkar du har i epostutskicket, som leder till webben, till sociala medier, klickar på Call-ta-Actions-knappar, hur många nya följare, gillar etc. ni får via ett visst utskick etc.
 

Jag har satt upp ett eget Socialt media Balanced scorecard och det är roligt att via vårt verktyg HubSpot varje dag se hur vi konverterar leads och ser frå vilka sociala mediakanaler bl. a våra besöklare och leads kommer ifrån.