Vilket rykte har du?

Lisbet Olofsson

Publicerades: 3 maj, 2012

Jag har fått möjlighet att se vilket professionelt rykte jag har:

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Namn: Lisbet Olofsson

 

Din professionella potential;
Din professionella potential baseras på de styrkor som finns i ditt professionella rykte. Det visar hur du uppfattas
och vad du uträttar när du är i rätt sammanhang med rätt uppgifter

 

Lisbet är en modig inspiratör och idéspruta som testar det oprövade och kan
förändra människors liv.

 

Lisbet har ett mycket tydligt engagemang och kommer alltid med nya och förverklingsbara idéer.
Hon är genuin och tror på det hon vill förmedla och strävar alltid efter att göra sitt bästa, med en stark vilja att utvecklas.

Lisbet räds inte att testa det oprövade och har en smittande entusiasm. Hon är generös, har en stor portion
kreativitet och genom sin livserfarenhet får hon saker gjorda. Lisbet har ett rakt sätt att kommunicera och hon döljer aldrig sitt
genuina intresse för andra människors livssituation.

Lisbet är genuint ärlig och entusiasmerar med sin energi – hon är driftig och orädd, hela tiden med en mänsklig touche.
Hon är en inspiratör och idéspruta som kan förändra människors liv och hon inspirerar genom sin blog, sina föreläsningar och böcker.

Lisbet är hon bra på att nå de mål som hon sätter upp och är generös med att
dela med sig av sina känslor i både mot- och medgång. Hon är både social och resonerande och hon gör avtryck med sitt stora
engagemang, breda kunskap och viktiga budskap.

Sammanställningen baseras på svar från 13 kollegor och kunder som lämnat svar anonymt i april 2012. Detta har analyserats av
Per Frykman o Karin Sandin – Ditt professionella rykte. 070-624 00 58