Vill du se en riktigt vinstkåt ägare?

Janne Näsström

Publicerades: 20 februari, 2014

Jag blir allt mer förbryllad över begreppet vinst. I debatten framstår det som fult, som ett sätt att sko sig på andras bekostnad. På gräsrotsnivå består det fula ofta i att småföretagare tar ut lön på samma nivå som anställda och ser ut att ha det bra.

Men vill du se en riktigt vinstkåt person, titta dig själv i spegeln. Särskilt om du är en väluppfostrad anställd som sparar i fonder och håller efter dina PPM-placeringar.

Den svenska börsen ägs till stor del av oss alla genom vårt pensionssparande. Den i särklass största aktören är staten genom de sex AP-fonderna, alltså stabiliseringsfonderna för den allmänna pensionen och PPM-fonden för soffliggare.

Kursrörelserna skapas till stor del indirekt. Så här kan det gå till: Du ser över dina PPM-placeringar och kommer fram till att vissa av dem ger dålig avkastning. Du är troligen inte ensam, för ofta sker det på inspiration av analyser som många har läst. Och följden blir att många samtidigt lämnar den lågpresterande fonden.

Det här ger i sin tur en signal till dem som förvaltar fonden. De sätter i sin tur press på ingående bolag. Där konstaterar ledningarna att ägarna kräver högre vinster och drar igång besparingsprogram.

Det hela kan sluta med t ex nedläggning av en fabrik där en av dem som var med om att starta alltihop arbetar. Och kanske är denne någon fackligt ombud, går ut i pressen och kritiserar kortsiktiga och giriga ägare.

Som sagt – vill du se en vinstkåt ägare, titta i närmaste spegel.