Företagarförbundet anklagas för kupp

Camilla Björkman

Publicerades: 14 april, 2010

En utbruten förening från Företagarförbundet, Småföretagarnas riksförbund, anklagar nu ordförande Per Lidström för att ha begått en kupp. I ett brev skriver de att han uteslöt dem för att de hade tänkt avsätta honom.
– Smutskastning, svarar Per Lidström.

Striden mellan Företagarförbundet och Pool Media har nu i allt högre grad övergått till en strid mellan Företagarförbundet och en från dem utbruten förening: – Småföretagarnas riksförbund.

I ett brev som spritts till svenska företagare riktar de kraftiga anklagelser mot Per Lidström, Företagarförbundets ordförande. De hävdar att de ville avsätta honom inför Företagarförbundets årsstämma 2009.

”Inför detta årsmöte hade den av tidigare årsmöte tillsatta valberedningen planerat att föreslå en ny ordförande i stället för den sittande Per Lidström”, står det i brevet.

Orsaken var Företagarförbundets ekonomiska förvaltning och Per Lidströms ersättning som de ansåg hade dragit iväg ”hejdlöst”. I stället ville valberedningen föreslå en ny ordförande. Valberedning bestod av av Jan Westman, Bengt Åke Printz och Jennifer Hopper Lind.

Enligt brevet uteslöt då Per Lidström två av dessa medlemmar och hotade dem  med att inte bli insläppta om de kom till årsmötet. I brevet står det att anledningen var att valnämndens förslag om ny ordförande skulle stoppas.

Per Lidström säger att anklagelserna är grundlösa:

– Brevet är häpnadsväckande. Det innehåller en lång rad felaktigheter som bara går ut på att smutskasta mig och Företagarförbundet.

Han menar även att Företagarförbundets revisorer gjorde en fördjupad revision av förbundet inför stämman och att de inte hittade något att anmärka på. Resultatet presenterades även på stämman.

– Att Bengt Åke Printz blev utesluten var för att han driver företag utomlands och våra stadgar säger att man måste driva företag i Sverige. Jan Westman blev utesluten för att han inte var betalande medlem, och Jennifer Hopper Lind var inbjuden till stämman men ville själv inte gå.

I samband med detta tog Leif Svensson, numera ordförande i Småföretagarnas riksförbund och tidigare ordförande för Företagarförbundet, kontakt med Morgan Falk, VD för säljföretaget Pool Media. De hade precis blivit av med avtalet att värva medlemmar åt Företagarförbundet.

– Vi tyckte att verksamheten stagnerat oerhört och tänkte att kan vi inte förändra den inifrån får vi förändra utifrån. Jag visste att Morgan Falk registrerat Småföretagarnas riksförbund och hade det vilande. Så när jag fick reda på att Företagarförbundet sagt upp säljavtalet med Pool Media kontaktade jag honom och sa att vi är flera som ville starta en ny förening.

Medlemmar till denna konkurrerande föreningen håller nu på att rekryteras – med metoder som Företagarförbundet kritiserara i ett annat brev i denna infekterade strid.