Företagarförbundet i strid om medlemsvärvning

Camilla Björkman

Publicerades: 12 april, 2010

En hetsig strid har blossat upp mellan Företagarförbundet och säljföretaget Pool Media som i tio år värvat medlemmar åt förbundet. Pool Media har nu börjat värva medlemmar till ett konkurrerande förbund. Detta har föranlett 80 anmälningar hos Svensk Handel.

Det var efter det att Företagarförbundet sa upp avtalet med sälj- och marknadsföringsbolaget Pool Media som bråket drog igång.

Pool Media gick då snabbt in i den nya, direkt konkurrerande föreningen Småföretagarnas riksförbund. Enligt Morgan Falk, VD och grundare av Pool Media, driver de inte förbundet utan säljer bara åt dem. Men Driva Eget har hittat två Pool Media-anställda i styrelsen. ställföreträdande vice vd samt en avdelningschef.

Enligt Företagarförbundet har Pool Media sedan ringt upp deras medlemmar för att värva dem till Småföretagarnas riksförbund.

– Väldigt många av våra medlemmar har blivit kontaktade av Pool Media och ringt till oss och undrat vad som försigår. De har förväxlat oss med Småföretagarnas riksförbund och undrat om vi har bytt namn, säger Per Lidström på Företagarförbundet.

De värvade medlemmarna har inte insett att de gått med i ett nytt, för dem okänt, förbund förrän de har fått hem fakturan. Många har då känt sig lurade eftersom de uppfattat det som att det är Företagarförbundet som ringt. Dessutom har orderbekräftelsen varit nästintill identisk som Företagarförbundets.

Detta har resulterat i flera polisanmälningar mot Småföretagarnas riksförbund och  80 anmälningar hos branschorganisationen Svensk Handel.

– En mycket hög siffra, säger Svensk Handels säkerhetschef Dick Malmlund

Morgan Falk på Pool Media försvarar sig med att de inte medvetet riktat in sig på sin före detta uppdragsgivares medlemmar.

– Vi skiter i vilka som är medlemmar hos dem. Vi ringer alla företag i hela Sverige, några är med i Svenskt Näringsliv, några i Företagarna och några i Företagarförbundet. Vi ringer alla.

Leif Svensson, ordföranden för Småföretagarnas riksförbund och dessutom tidigare ordförande på Företagarförbundet, menar att Företagarförbundet kommer med anklagelser för att de är rädda att han ska gå om dem med det nya förbundet.

– Företagarförbundet hade 795 medlemmar när jag började 1999. När jag lämnade dem 2005 hade de 25 000 medlemmar. De är naturligtvis rädda att jag ska göra samma sak med Småföretagarnas riksförbund.

På Företagarförbundet tonar man ner konflikten:

– Vi kommer inte ägna någon kraft åt den här konflikten. Våra medlemmar betalar för att vi ska driva småföretagarnas frågor och det är där vår fokus ligger, säger Per Lidström.