<![CDATA[]]>

Småföretagen vinner över storbolagen

Camilla Björkman

Publicerades: 4 maj, 2012

Hälften av alla småföretag i Sverige uppger att de har påverkats negativt av skuldkrisen i Europa. Men de är fortfarande vinnare jämfört med storbolagen, visar en ny mätning.

Siffran kommer från organisationen Företagarnas småföretagarbarometer. Den visar att 40 procent av småföretagen uppger att efterfrågan från kunderna mattats, medan 12 % uppger att det inneburit svårare kreditvillkor.

Men företagen verkar inte deppa. Omkring vart fjärde företag har ökat antalet anställda, medan bara 16 procent har minskat sin personalstyrka det senaste året.

Utvecklingen är också starkare än i de större företagen, enligt Konjunkturinstitutets nyligen presenterade barometer. Sysselsättningen väntas öka i snabbare takt hos småföretagarna under kommande år.

Lönsamheten i småbolagen har också utvecklats hyggligt. Cirka 30 procent anger att den förbättrats under året och 60 procent att den är normal.