Skydda ditt företag – ladda ner sekretessavtal

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 11 juli, 2019
Publicerades: 4 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Sekretessavtal krävs i alla situationer där det finns risk för att andra kan komma att läcka viktig information om ditt företag. Du kan ladda ner en mall här!

Finns det information om ditt företag som absolut inte får hamna i fel händer – i så fall är ett sekretessavtal ett måste (eller non-disclosure agreement, som det heter på engelska). Det hör till de viktigaste avtalen som man kan behöva för att skydda sina företagshemligheter.

Det finns två typer av sekretessavtal – ensidigt och ömsesidigt. Det ensidiga gäller om bara ena parten lämnar ut hemlig information till den andra, det ömsesidiga gäller om båda parter lämnar ut viktig information till varandra.

Det här kan vara i till exempel situationer då du delar viktig information med konsulter, utvecklare eller tilltänkta investerare under företagets uppbyggnadsfas av före – eller med den egna personalen.

Slipp risken att få höra ursäkten ”jag visste inte att jag inte fick berätta” och skydda dig själv i tid. Då kan skadan redan vara omöjlig att reparera.

Det finns många delar som ska med i ett sekretessavtal – inte bara vilka som omfattas av det, utan också vilken typ av information som avtalet avser. Är det know-how, kundregister, upphovsrätter?

Och vad händer om avtalet överträds? Blir det viten eller hur ska tvisten i så fall lösas. Poängen med att ha ett fast vitesbelopp i avtalet är att då behöver du inte visa vilka skador som uppkommit på grund av en överträdelse. Bara att skador uppkommit.

5 viktiga punkter i ett sekretessavtal:

  1. Bakgrunden. Beskriv förhållandet mellan parterna och hur kommer sig att avtalet ens behövs. På vilket sätt kan den andra parten få del av viktig information?
  2. Sekretessåtagandet. Här kan man definierar vilken typ av utomstående som informationen inte får delas med. Och framför allt definierar man vilken information som omfattas av sekretessen. Det kan gälla allt från affärsplaner till kundlistor. När får mottagaren av den känsliga informationen använda den? Ta med det i avtalet.
  3. Undantag. Vad är det som inte omfattas av sekretessen? Det är också viktigt att fundera igenom och sätta på pränt i avtalet. Hit hör till exempel information som är allmänt känd (utan att ett brott begåtts) och sådan information som man delgivits innan avtalet undertecknas.
  4. Återlämnande av konfidentiell information. Om mottagaren av känslig information har minnesanteckningar, utredningar eller annat material med sekretessbelagd information så kan man avtala om att den ska lämnas tillbaka när arbetsgivaren så begär eller anställningen upphör.
  5. Avtalsbrott. Vad händer om din motpart bryter mot avtalet? Här kan man själv bestämma vilket vite som ska utgå. Men som sagt, gör det från början så lättar din bevisbörda en smula om sekretessen skulle brytas.

Du kan också ta med hur länge sekretessen ska gälla. Gäller avtalet till exempel en anställd kan avtalet gälla även lång tid efter att en anställning upphört. När du tycker att du fått med allt – tänk ett varv till och sök efter tänkbara luckor.

Vill du ladda ner avtalsmallen?

Som premiummedlem på Driva Eget har du möjlighet att ladda ned en kostnadsfri mall för ett sekretessavtal. Klicka här för att ladda ned mallen eller bli premiummedlem här.