ekonomi och pengar

5 superåtgärder för företagets ekonomi i Coronakrisen

Anton Ullenius

Publicerades: 8 maj, 2020
Foto av: Getty Images

Corona-krisen har satt stor press på många av landets företagare som nu jobbar hårt för att hålla sig över ytan. Det finns såklart ingen mirakelkur men här kommer 5 superåtgärder som verkligen kan göra skillnad.

Lämna preliminär inkomstdeklaration för 2019

Många företag har redan lämnat in en preliminär inkomstdeklaration för 2020 för att få ner preliminärskatten. Det färre tänker på är att det även kan vara fördelaktigt att lämna in en sådan för 2019. Om du har betalat för mycket preliminärskatt under föregående år kan du få tillbaka det redan nu. 

Få ner hyresbetalningarna

Hyran är en stor utgift för många företag, speciellt under dessa tider när många företag har svårt att täcka de fasta kostnaderna. Här är några saker du kan göra för att skjuta på och få ner hyran:

– Många företag har lyckats förhandla med hyresvärden att få betala hyran månadsvis i förskott istället för kvartalsvis. Det gör stor skillnad för likviditeten.

– Vissa har också fått hyresvärden att gå med på att dra av viss del av hyran från inbetald deposition

– Staten har kommit med stöd för hyresnedsättning för vissa branscher. Se över om ditt företag täcks av detta. Då bör hyresvärden vara mer benägen att gå med på hyressänkning under april-juni. Stödet söks av hyresvärden i efterhand så det är inte för sent även om du har betalat hyran redan. 

Regeringen presenterade också under Valborg ett ”omsättningsstöd”, som ger företag som drabbats hårt stöd för fasta kostnader, däribland hyra. 

Skjut på utbetalning av ägarlöner till den 1:a nästa månad

Som ägare i bolag kan du enklare justera när du betalar ut din lön. Genom att skjuta på lönebetalningen i 6-7 dagar och betala ut lönen den 1:a varje månad istället för den 25:e, skjuter du på betalningen av arbetsgivaravgifter och löneskatt med en hel månad. Detta eftersom skatten ska betalas månaden efter löneutbetalningen. Om du tillämpar stödet för korttidsarbete bör du dock undersöka att detta inte påverkar möjligheterna till stöd. 

Gör en likviditets- och resultatprognos

I dessa tider är det extra viktigt att ha bra underlag för att fatta strategiska beslut. Genom att upprätta en prognos för likviditeten och resultatet kan du testa olika scenarion och få en bättre förståelse för din verksamhet och potentiella framtidsutsikter.

Hur länge klarar jag mig? Vad händer om jag blir av min bästa kund? Behöver jag säga upp personal eller skala ner min verksamhet? När behöver jag upprätta kontrollbalansräkning?

Håll koll på formalian – annars kan du bli personligt ansvarig

Om det visar sig att bolaget inte kommer klara sig är det viktigt att ha formalian på plats för att undvika att styrelsen blir ansvarig för bolags skulder. Om företagets eget kapital understiger halva det registrerade aktiekapitalet bör styrelsen upprätta en kontrollbalansräkning och kalla till extra bolagsstämma för att besluta om att bolaget ska försöka återställa hela aktiekapitalet eller om bolaget ska likvideras. 

I kristider kan det vara lockande att prioritera vissa fordringsägare framför andra. Detta är dock ett borgenärsbrott som styrelsen och VD kan ställas till svars för, så det är viktigt att behandla alla fordringsägare lika. Hyra och skatt är det dock tillåtet att prioritera framför andra betalningar.

Bonustips: Företagsrekonstruktion

Det är mycket prat om konkurser men inte lika mycket om rekonstruktioner. Företagsrekonstruktion är till för företag som har ekonomiska problem men möjlighet att överleva på sikt. Företaget ansöker om rekonstruktion hos tingsrätt och vid godkännande utses en rekonstruktör.

I en rekonstruktion fryser företaget sina betalningar av skulder och ern överenskommelse träffas med fordringsägarna om reducering av skulderna. Under denna tid löper verksamheten på medan rekonstruktören tillsammans med styrelsen och VD vidtar åtgärder som ska få bolaget på fötter igen.

Bonustipset är därför att se till att ansöka om rekonstruktion i tid. Detta kan vara en möjlighet att rädda ditt bolag.

Anton Ullenius Frågor och svar om korttidsarbete
Anton Ullenius ger dig smarta tips som hjälper företagets ekonomi i Coronakrisen

Artikeln är skriven av Anton Ullenius, grundare av redovisningsbyrån Trimero

Anton Ullenius är medgrundare till Trimero, en snabbväxande redovisningsbyrå med 19 anställda som tror på kombinationen av digital redovisning och analog kärlek. Trimero är en ung, lättrörlig redovisningsbyrå som anpassar sina tjänster efter kundernas behov. Detta genom att dra nytta av digitaliseringens fulla kraft samtidigt som de agerar mänskligt bollplank för företagare inom alla möjliga frågor som kan dyka upp. 

Om du har fler frågor om korttidsarbete får du gärna kontakta Trimero. Du hittar kontaktuppgifter på trimero.se och kan följa deras blogg som de uppdaterar löpande med nyheter, tips och guider.