Miljonärsskatt Magdalena Andersson Coronaviruset och nedstängningsstöd och coronastöd för företag

Nytt omsättningsstöd för företag – så här fungerar det!

Gustaf Oscarson

Publicerades: 30 april, 2020
Foto av: Regeringskansliet

Om ditt företag har drabbats hårt av Corona-krisen kan du nu få direktstöd från staten – kopplat till hur stor omsättningsminskning företaget har. Vi reder ut hur det fungerar.

Regeringen presenterade idag den 30 april ett nytt direktstöd för de företag som har drabbats allra hårdast av Coronakrisen. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor.

Stödet kan fås av alla företag, oavsett bransch, men kravet är att företaget måste ha tappat 30 procent eller mer av sin omsättning.

Det kan till exempel vara restauranger som behöver sälja en större del av maten som hämtmat, eller taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser. Det kan också röra sig om större tillverkningsföretag som ställer om till produktion av exempelvis sjukvårdsmaterial.

Hur stort stöd kan mitt företag få?

Storleken på stödet beror på hur stort bortfall av omsättningen ditt företag har haft, och kan variera mellan 22,5 och 75 procent av företagets fasta kostnader exklusive lönekostnader för mars och april 2020.

Det nya stödet är menat att täcka företags inkomstbortfall för de gångna två månaderna.

Här kommer ett räkneexempel från regeringens hemsida.

Läs mer om hur du kan få stöd för företagets lönekostnader här (korttidsarbete)

Vad krävs för att kunna ta del av stödet?

Ditt företag ska har haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret och ett omsättningstapp på minst 30 procent.

Vad menas då med omsättningstapp? Jo, omsättningen ska ha minskat med minst 30 procent i mars och april 2020, jämfört med samma månader förra året. Stödet gäller i dagsläget bara två månader.

Vilka typer av företag kan ansöka om omsättningsstödet?

Stödet ska kunna beviljas till företag och organisationer som har F-skatt (även enskild firma) och betalas ut genom Skatteverket Stödet kommer inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis. Det omfattar inte heller företag som är i rekonstruktion, är på obestånd eller har skatteskulder.

Maxbeloppet föreslås vara 150 miljoner kronor per företag. Finansdepartementets beräkningar visar att uppemot 180 000 företag kan komma att ha rätt till stödet.

Utbetalningen kommer att ske via Skatteverket. Skatteverket kommer
återkräva felaktigt utbetalt stöd och kan granska ett företags verksamhet såväl vid ansökan som vid efterkontroll.

När kan mitt företag ansöka om omsättningsstöd?

Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Magdalena Andersson berättar att stödet kan bli både högre och längre än i nuvarande förslag beroende på utvecklingen i samhället.

Beskedet från Magdalena var att utbetalningen av pengarna ska ske senast 1 juli – men gärna innan dess då läget för svenska företag är akut.

Är förslaget klubbat och klart?

Förslaget kan komma att behöva godkännas av kommissionen ur statsstödssynpunkt. Regeringen kommer att återkomma med mer information om den närmare utformningen av stödet och hur och när man kan ansöka.

Regeringen kommer att överlämna förslaget i en extra ändringsbudget och arbetar för att det ska kunna träda i kraft den 1 juli 2020. Det bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.