Dags att sälja företaget? Gör detta innan du kontaktar köpare

Josefin Wallin

Uppdaterades: 15 maj, 2022
Publicerades: 19 maj, 2022
Foto av: Adobe Stock

Hur går det till att sälja ett företag? Hur förbereder jag bolagsförsäljningen? Och vad vill köparna veta? Följ vår guide till en lyckad företagsförsäljning här.

Kanske har du alltid haft en tanke om att en dag sälja ditt bolag? Eller så är det någonting du börjat fundera på? Att ha en plan för att i framtiden, eller inom en snar framtid, sälja företaget kallas för en ”exitstrategi”. Denna strategi syftar till att hitta punkter som kan förbättras i företaget men också företagets styrkor. I den här guiden hjälper vi dig skapa de allra bästa förutsättningarna för när du vill sälja ditt företag.

Sälja företaget: Vart finns pengarna?

En potentiell köpare kommer såklart vilja se hur din vinstmarginal ser ut. Förutom detta är det fördelaktigt om du kan visa att företaget haft en stabil och god ekonomi under en längre tid. Ett välskött företag är alltid mycket enklare att sälja. Ingen vill heller köpa ett företag som är helt beroende av sin ägare. Dokumenterade processer och liknande är därför väldigt viktigt att få till. Ställ dig frågan: Vad skulle en potentiell köpare behöva veta för att kunna driva mitt företag vidare? Svaret på den frågan är också saker du behöver se till att få ner på papper.

Ditt företag på marknaden?

Gör en analys över hur ditt företags position på marknaden ser ut. Denna ska givetvis vara oberoende och lyfta saker såsom hur företaget står sig på marknaden i förhållande till konkurrenterna. Här är det också bra att skriva ner hur branschen ser ut och kan tänkas utvecklas på sikt. Att tydligt kunna förklara vad det är som gör att kunderna väljer företagets tjänster och produkter är värdefullt. Du vill se till att skapa ett underlag som visar trygghet, framtidsutsikter, värde för kunden – och hur möjligheten för lönsamhet framåt ser ut. Kanske saker som är självklara för dig som säljer företaget? Men inte alltid lika självklart för din kund.

Visa er strategi framåt

Okej, kunden kommer även vilja veta hur visionen framåt ser ut. Vilken riktning rör sig företaget mot? Hur är affärsstrategin tänkt – och hur ser er roll på marknaden ut? Här kan du med fördel ta fram en strategisk plan där du lyfter företagets styrkor och hur företaget tar tillvara på möjligheten för tillväxt. Kanske bygger den här planen på saker som du ännu inte gjort, men ser möjligheter med? Även sådana faktorer är positiva för en eventuell köpare. Här visar du på möjliga steg som nästa ägare skulle kunna tänkas jobba vidare med.

Hitta metoder för att föra kunskapen och kontakterna vidare

Många företag är väldigt starkt kopplade till sin ägare. En ägare som i flera års tid skött och styrt allt som har med företaget att göra. Kanske någonting du känner igen? Därmed kan det vara smart att ha en plan för överlämnandet på lite längre sikt. Kanske sitter ägaren (du?) på viktiga kontakter eller värdefull ”know-how”? Komponenter nästa ägare behöver ha med sig för att kunna fortsätta driva företaget på ett bra sätt. Kanske sker detta genom utbildning, att ha dokumenterat vissa processer – eller både och? Vissa bolag tillsätter en extern VD några år innan en eventuell försäljning. Detta för att bolaget inte ska vara lika knutet till sin ägare vid en kommande försäljning.

Tips när du vill sälja företaget

  • Ha koll på alla papper! Att ha ordning på avtal och andra viktiga papper som hör till företaget är viktigt. Vid en affärsförsäljning kommer man noga behöva granska det mesta – och tydligt kunna visa upp att allting är i sin ordning.
  • Samla dina dokument. Som redan nämnt är det oerhört viktigt att vid en försäljningsprocess ha god koll på alla papper. Dessutom ska du samla saker såsom mallar, avtal och rutiner på ett enkelt sätt – för att senare kunna överlämna detta till din kund.
  • Visa saker som stöder lönsamheten såsom vinster i årsbokslut och hitta saker som styrker en god och trygg ekonomi på längre sikt.
  • Ha en plan för överlämnandet av värdefulla kontakter och kunskap.
  • Anlita en duktig rådgivare som kan göra oberoende bedömningar.
  • Det är inte enbart dig som kunden gör affärer med – du gör ju också affärer med kunden. Därför är det klokt att också se till att den du säljer till är en kvalificerad och seriös köpare.
  • Vad händer med dig när företaget är sålt? Allting är inte klart i och med en slutförd affär. Här behöver du också ha tänkt över vad du vill göra härnäst – och vilka skattemässiga konsekvenser försäljningen innebär för dig.

Fler tips när du ska sälja företaget hittar du här: 15 tips om du ska sälja ditt företag