Därför ska du aldrig slarva med konsultavtal – ladda ner mall här

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 15 juli, 2019
Publicerades: 16 juli, 2019
Foto av: Adobe Stock

Vid alla uppdrag som man lägger ut till eller tar av annan part är det viktigt att inte slarva med att skriva konsultavtal. Det kan få vittgående konsekvenser annars.

Man kanske aldrig sett sig som en konsult, utan snarare som en gigare som tar uppdrag här och där. Man kanske inte heller sett sig som någon som köper in konsulttjänster, bara tjänster i allmänhet. Ändå är konsultavtalet viktigt.

Varför då? Jo, i ett konsultavtal regleras formerna för ett samarbete – både kring vad som ska göras och hur betalningen ska se ut. Men framför allt ska man fundera på vad som händer om arbetet inte fortlöper på det sätt som är tänkt från början. Så var lite pessimist och tänk på vilka oförutsedda händelser som faktiskt kan inträffa.

Vad händer om det visar sig att man har olika syn på uppdragets omfattning och uppdragsgivaren vill ha mer arbete än konsulten anser sig få betalt för? Och om det går så långt att konsulten hoppar av och uppdragsgivaren får negativa konsekvenser av detta?

Har man ett konsultuppdrag som löper under längre tid är det extra viktigt att tänka på hur man formulerar sig, så att Skatteverket inte i efterhand kan komma och säga att det snarare liknar en anställning än ett konsultuppdrag.

Här är det viktigt att man visar att konsultuppdraget ska utföras med ett mått av självständighet som man kanske inte har som anställd. Och att det är konsulten som står för arbetsgivaravgifter och andra skatter.

10 saker du inte ska missa

  1. Projektets omfattning. Vad är det som ska göras och när ska det vara klart (datum).
  2. Underkonsulter? Har konsulten rätt att i sin tur ta hjälp av underkonsulter eller inte. Reglera detta i avtalet.
  3. Vem står för vad? För att understyrka att konsulten jobbar självständigt är det bra att i avtalet nämna att hen jobbar med egen utrustning som dator och så vidare.
  4. Uppdragsgivarens skyldigheter. Här regleras att uppdragsgivaren tillhandahåller information som är nödvändig för uppdraget och eventuell utrustning.
  5. Ersättningen. Hur stort är arvodet? Hur mycket arbetstid ska det motsvara? Utgår eventuella resekostnader utöver det eller inte? Fundera igenom. Gör också en plan för hur arvodet ska betalas ut. Hur ofta och hur lång är betalningstiden? Vad händer om uppdragsgivaren är sen med att betala?
  6. Rättigheter. Ibland kan det uppstå konflikter när en konsult hävdar att hen har upphovsrätt och immateriella rättigheter till ett jobb som man utfört på uppdrag. Som till exempel att rita en logotype. Reglera all äganderätt och nyttjanderätt i konsultavtalet direkt.
  7. Sekretess. Om ni skriver ett separat sekretessavtal, så nämn det i konsultavtalet också.
  8. Ansvar vid skada. Här reglerar ni vad som händer om konsulten på grund av försummelse skulle orsaka uppdragsgivaren skada? Missa inte att skriva en summa för skadestånd.
  9. Avtalets längd. Hur länge gäller avtalet? Särskilt viktigt om det gäller ett mer långtgående samarbete.
  10. Ändringar. Ändringar i uppdraget som görs efterhand ska också läggas till avtalet som bilagor.

Vill du ladda ner avtalsmallen?

Som premiummedlem på Driva Eget har du möjlighet att ladda ned en kostnadsfri mall för ett sekretessavtal. Klicka här för att ladda ned mallen eller bli premiummedlem här.