Mamma och företagare. Fotot: Getty Images

Hur gör jag för att få en vettig mammapeng?

Samuel Karlsson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 14 augusti, 2017

Jag ska starta eget och har fått en bra början med förfrågningar och bokningar redan innan start. Jag börjar som enskild firma. Jag är dock rädd att säga upp mig från mitt nuvarande jobb med helt ok lön (28 000 kr/mån) då jag är nybliven mamma och har planer på fler barn. Vilken sjukfösäkring bör man ha och hur ska jag tänka när jag tar ut min lön för att få en skälig mammapeng om jag får barn igen?

Den som driver eller arbetar i ett aktiebolag har rätt till SGI utifrån uttag av lön. Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare har under företagets första 24 månader rätt till SGI utifrån vad en anställd person med motsvarande arbetsuppgifter och arbetsomfattning har i lön enligt Statistiska Centralbyrån. Efter 24 månader beräknas SGI utifrån det faktiska överskottet i företaget.

Under föräldraledighet skyddar man SGI genom avstå förvärvsarbete för vård av barn under ett år. Från och med att barnet fyller ett år måste man ta ut föräldrapenning motsvarande den omfattning man avstår förvärvsarbete för vård av barn för att skydda SGI. Så länge man befinner sig i ett SGI-skydd spelar det inte någon roll om tidigare arbete finns kvar.

Om man startar företag under SGI-skyddad tid prövar Försäkringskassan om den tidigare inkomsten fortfarande är skyddad eller om den nya inkomsten av deltidsarbete är högre och därmed ska ligga till grund för ny SGI.

För specifika frågor om den egna situationen kan du kontakta Försäkringskassans kundtjänst på 0771–524524.

/Andreas Stjernberg,

Försäkringskassan