Nya regler för föräldralediga företagare

Nya regler för dig som är föräldraledig – se om du påverkas!

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 20 december, 2023
Foto av: Adobe Stock

Är du föräldraledig företagare? Eller blir du det under 2024? Då väntar nya regler för dig.

Riksdagen har godkänt regeringens förslag till förändringar av föräldrapenningen. De presenterades i budgetpropositionen i höstas.

Den kommande lagändringen innebär bland annat:

  • Antalet dubbeldagar fördubblas. 
  • Du kan använda dubbeldagarna fram till att barnet är 15 månader.
  • Föräldrar har möjligheter att överlåta föräldrapenning, till exempelvis till nära anhöriga.

Lyssna: E-handelssuccé, föräldraskap och smarta hacks – med Postures Emma Pihl

Detta innebär dubbeldagar

Nuvarande regler tillåter att föräldrar kan att ta ut föräldrapenning samtidigt för samma barn i 30 dagar under barnets första levnadsår – så kallade dubbeldagar.

Med de nya reglerna fördubblas antalet dubbeldagar till 60 dagar. Dessutom kan föräldrar använda dubbeldagarna till dess barnet är 15 månader, istället för som nu – 12 månader.

Dela med dig av dagar som föräldraledig

De nya reglerna öppnar också upp för närstående att vara föräldraledig åt ditt barn. Redan idag kan du överlåta föräldrapenning till exempelvis din sambo, men nu ska det alltså bli möjligt med fler.

Föräldrar med gemensam vårdnad om ett barn har möjlighet att överlåta 45 dagar med föräldrapenning vardera till någon annan som är försäkrad för föräldrapenning.

Ur pressmeddelande från Socialdepartementet

Om du har ensam vårdnad för ditt barn får du överlåta 90 dagar med föräldrapenning till en annan försäkrad. Som förälder får du själv bestämma om du ger bort dagar på sjukpenninggrundande nivå eller på lägstanivå.

Tillsammans bidrar förslagen till att föräldrar kan förena arbetsliv med familjeliv i perioder i livet som kräver mer flexibilitet.

Anna Tenje (M), äldre- och socialförsäkringsminister  

De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 juli 2024.

Lyssna: Jobba var och när du vill – så här skapar du drömlivet