Hur mycket måste vi ta ut i lön?

Anders Andersson

Publicerades: 25 mars, 2014

Driva Eget skriver om de nya utdelningsreglerna och nämner att ägarnas lön ska uppgå till 365 000-566 000 kronor för att löneregeln ska kunna användas. Gäller det alla företagsledare?

Vi är tre ägare som har 33, 33 respektive 25 procent av aktierna. Övriga aktier är fördelade på de anställda. Är det våra totala löner som ska uppgå till minst 365 000 kronor?

Om ni tre huvudägare är närstående i samma familj behöver endast en av er ha tagit ut denna årslön under 2013 för att löneregeln ska kunna användas för att i år ta ut utdelning enligt de nya reglerna. Kalkylen på driva-eget.se/utdelning visar hur mycket det är.

Om ni däremot inte är släkt måste var och en av er ha tagit ut det belopp som kalkylen visar. De anställda som äger mindre än fyra procent av aktierna i företaget kan inte längre tillämpa dessa 3:12-regler.