Kan man flytta pengar medelan aktiebolag? Foto: Getty Images

Hur flyttar jag pengar mellan aktiebolag?

Samuel Karlsson

Publicerades: 17 juli, 2018

Hur flyttar jag pengar mellan olika aktiebolag? Våra experter svarar på läsarnas frågor.

Hur ska du göra om du vill starta ett nytt aktiebolag?

”Jag har idag ett aktiebolag inom bygg/vvs och vill starta ett nytt AB inom en annan bransch också. Hur gör jag för att ta pengar från nuvarande bolaget till det nya för att komma igång? Ska jag starta ett helt nytt AB eller är det bättre med holdingsbolag? Dotterbolag?”

/Bekir

Driva Egets expert svarar

Jag uppfattar det som att du vill använda kapital du har upparbetat i ditt byggbolag till att starta en ny verksamhet. För att undvika att skatta fram privat för utdelning kan du starta ett nytt AB som är del i samma koncern som ditt byggbolag.

Du kan antingen starta ett nytt AB som blir ett dotterbolag eller ett holdingbolag. Resonera med din revisor om vad som är lämpligast, arten av verksamhet och eventuella risker med denna styr oftast hur man bäst organiserar själva bolagsstrukturen. Genom att det blir flera bolag, alltså en koncern, ställs också högre krav på redovisning, något ni också bör diskutera eftersom kostnaderna blir högre för redovisning och revision.

För bolag inom samma koncern finns normalt så kallad koncernbidragsrätt som ger möjlighet att överföra medel mellan bolagen. Det finns dock vissa begränsningar, så det är också något du måste diskutera närmare med din revisor.

Det går inte att föra över pengar mellan bolag om koncernbidragsrätt saknas. Det kan vara fallet om du till exempel själv direktäger två bolag som inte är kopplade till varandra. Du måste då först ta utdelning från det ena bolaget, skatta privat för den och sedan tillskjuta pengarna till det andra bolaget. Finns det stora affärsmässiga risker med en verksamhet kan man ibland vilja undvika koncernförhållanden mellan bolag, därför är det svårt att ge ett generellt svar.

/Maria Sommert,
Senior adviser på EY

STÄLL DIN FRÅGA TILL VÅRA EXPERTER DU OCKSÅ!