Vågar du vara suppleant i ett aktiebolag?

Vågar du vara suppleant i ett aktiebolag?

Samuel Karlsson

Publicerades: 9 februari, 2024
Foto av: Adobe Stock

Vilka förpliktelser och skyldigheter har du som suppleant i ett aktiebolag? Kan du bli betalningsskyldig om bolaget skulle gå i konkurs? Vi reder ut! 

Att vara styrelsesuppleant innebär att du ska träda in om någon ordinarie ledamot inte kan sköta sitt uppdrag. Huvudregeln är att det enbart är vid dessa tillfällen som du har ansvar för det som sker i bolaget. Det räknas som att du trätt in även om du som suppleanten har blivit kallad att ersätta den ordinarie ledamoten vid ett möte men uteblir utan giltigt förfall.

Du kan bli personligt ansvarig

När du träder in i styrelsearbetet har du samma ställning och ansvar som andra styrelseledamöter. Det vill säga: Deltar du i styrelsearbetet kan du bli personligt ansvarig om styrelsen bryter mot någon regel som genererar personligt ansvar. Eller om du har tagit aktiv del i handlingar som kan medföra betalningsansvar.

Vad kan då det vara? Rent generellt kan riskerar du inte något personligt ansvar vid en konkurs i ett aktiebolag. Bolaget är en juridisk person som själv svarar för sina förbindelser.

Ansvarsskyldighet, skadeståndsskyldighet och personligt betalansvar kan ändå uppstå för styrelseledamöter om de inte uppfyller sina plikter. Eller om de har gått utanför avtal eller den behörighet de har enligt lag och begår ett brott.

En suppleant kan bli betalningsskyldig

Till exempel skulle du som suppleant kunna bli betalningsskyldig om du har trätt in istället för en ordinarie ledamot och ni inte skickat in årsredovisningen till Bolagsverket i tid eller inte upprättat kontrollbalansräkning när det krävs.

En styrelsemedlem kan även personligen bli ansvarig att själv betala bolagets skatter och avgifter, om han eller hon handlat uppsåtligt eller grovt oaktsamt.

Som suppleant får du inte heller vara passiv om du får veta något som är negativt för bolaget. Om du till exempel får reda på att ägaren genom vårdslöshet skadar bolagets egendom eller gör något brottsligt måste du agera, annars kan du också hållas ansvarig.

Tänk på att det är viktigt att du som suppleant håller koll på verksamheten och dess resultat, så att du är beredd att träda i tjänst om det skulle bli nödvändigt.

Källor: Bolagsverket, Verksamt.se, Lawline