Vem ska äga för att det ska bli billigast? FOTO ADOBE STOCK

Leasa bil på firman eller betala privat?

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 21 december, 2018

Många grubblar liksom läsaren Lennart på vad som är mest fördelaktigt – att äga bilen privat eller leasa på företaget.

Lennarts fråga: Finns det några nackdelar med att låta en enskild firma leasa en personbil i stället för att ta kostnaden privat? Jag vet inte om jag tänker fel här, men om förmånsvärdet blir ungefär samma belopp som den årliga leasingkostnaden bör det i alla fall inte bli några skattemässiga kostnader. Dessutom får man ju dra av 50 procent av momsen.
Möjligtvis är kanske en privat bilförsäkring något mera förmånlig, men finns det några andra argument emot att ha ”firmabil”?
/Lennart Svensson

Experten svarar: Om du låter din enskilda firma leasa en personbil, och du i din firma bedriver momspliktig verksamhet, så får du i din firma göra avdrag för 50 procent av momsen på kostnaderna för leasingen om du kör bilen minst 100 mil per år inom ramen för firmans momspliktiga verksamhet. Detta gäller även om du, vid sidan av körningen i din verksamhet, dessutom använder bilen privat.

Om du uppfyller kraven har du i firman dessutom rätt att göra avdrag för 100 procent av momsen på driftkostnader för bilen (som bränsle med mera).
Detta innebär att du i din firma har avdragsrätt även för momsen på driftkostnader som hänför sig till privat körning, förutsatt att du alltså kör bilen minst 100 mil per år inom ramen för firmans verksamhet.

Sammanfattningsvis är det ur ett momsperspektiv relativt förmånligt att leasa en firmabil.
Vad gäller kostnader för bilförsäkringar och andra aspekter än de rent skattemässiga så tror jag dessvärre att du själv måste göra en jämförelse för att se vilka skillnader i priser och villkor som kan förekomma mellan de olika alternativen.
/Klara Modin, senior manager på EY