<![CDATA[]]>

60 miljoner till fem turistorter

Camilla Björkman

Publicerades: 7 juni, 2012

Småföretagare i turistbranschen på fem ställen i Sverige kan få del av de 60 miljoner som Tillväxtverket nu beslutat satsa för att öka turismen under en treårsperiod.

De fem ställen som får dela på pengarna är:

  • Bohuslän.
  • Kiruna.
  • Stockholms skärgård.
  • Vimmerby.
  • Åre.

Orterna har valts ut för att de är attraktiva destinationer som redan kommit en bit på väg inom turistnäringen.

Tillväxtverkets generaldirektör Christina Lugnet säger att platserna har goda förutsättningar att växa på internationella marknader och att utvecklas till spännande helårsdestinationer:

– De har alla stark attraktionskraft som bygger på unika förutsättningar i natur, kultur eller byggda attraktioner.

Pengarna ska användas till att stärka och utveckla hållbara turistdestinationer och stärka innovationsförmågan, öka kvaliteten och den internationella konkurrenskraften i små och medelstora turist- och upplevelseföretag.

Målet med satsningen är att turismen ska dra in dubbelt så mycket pengar och sysselsätta dubbelt så många år 2020. Det innebär 500 miljarder kronor och 300 000 sysselsatta personer.

På bilden: Gullholmen, Bohuslän.