<![CDATA[]]>

”Bokföringsnämnden måste snabba på”

Camilla Björkman

Publicerades: 6 maj, 2011

Efter ändringen i bokföringslagen har inte Bokföringsnämnden uppdaterat sina allmänna råd – vilket skapar förvirring hos redovisningskonsulterna. Nu kräver Sveriges Redovisningskonsulters Förbund att nämnden agerar.

I januari 2011 trädde flera ändringar i bokföringslagen i kraft. Enligt bokföringslagen ska alla bokföringsskyldiga följa god redovisningssed, vilket Bokföringsnämnden ansvarar för utvecklandet av genom att ge allmänna råd.

Men efter lagändringen har inte nämnden uppdaterat sina normgivande råd och nu menar Sveriges Redovisningskonsulters Förbund att det är oklart vad lagändringen innebär. Detta skapar förvirring hos landets redovisningskonsulter.

– De känner att de är osäkra på om de följer bokföringslagen eller inte, säger Fredrik Dahlberg, förbundsdirektör på Sveriges Redovisningskonsulters Förbund, SRF.

Ett förvirringsmoment avser reglerna om tidpunkten för löpande bokföring. Förut gick det att vänta med att bokföra affärshändelser som inträffat under en kalendermånad till senast vid utgången av nästa kalendermånad. Nu verkar lagen ge utrymme för en senare tidpunkt, men inte normgivningen.

– Det blir inte sämre kvalitet om man bokför en affärshändelse till exempel i mars i stället för i slutet av februari. Men ska man följa bokföringslagen var det före årsskiftet inte tillåtet, säger Fredrik Dahlberg. Nu är som sagt lagen ändrad, men inte normgivningen. Innan normgivningen ändras kommer det att vara oklart vad som gäller.

Nu vill SRF att Bokföringsnämnden, som redan har ärendet på sitt bord, kommer med anvisningar om vad som gäller.

– Bokföringsnämnden måste snabba på. Vi ska inte gå runt och ha dåligt samvete för detta. Det är svårt för företagare och redovisningskonsulter att själva tolka de allmänna motiveringar och författningskommentarer som finns i propositionen. 

Är du också förvirrad som företagare? Lär dig bokföring här på bara sju minuter.