<![CDATA[]]>

Lönsamheten minskar hos småföretagen

Camilla Björkman

Publicerades: 10 april, 2014

Sedan 2008 har lönsamheten hos Sveriges småföretag minskat stadigt, visar en undersökning från LRF Konsult. Orsaken är stigande kostnader.

Lönsamheten har minskat från 17,5 till cirka 14 procent sedan krisåret 2008, visar LRF Konsults undersökning.

Framför allt är det kostnaderna som har stigit. Mellan 2008 och 2013 har de gått upp med 6 procentenheter till nästan 50 procent.

– Den sjunkande lönsamheten är kostnadsdriven och det är främst personalkostnaderna som har ökat, säger Pär Martinsson, Chefsekonom på LRF Konsult.

Det är dock stora skillnader mellan olika branscher och regioner. Bäst har det gått för småföretag i fastighetsbranschen, följt av industri och tillverkning. Sämst marginaler har handeln – som fått ökad konkurrens från köpcentrum och nätet – liksom nöje, kultur och media.

Det går också bättre för företagen i södra Sverige, följt av Norrland och därefter Mellansverige.

Rapporten visar även att företagare på landsbygden har haft bättre lönsamhet än företagare i storstäderna de senaste sex åren. Samtidigt är lönsamheten för landsbygdsföretagen sjunkande medan den ökar i storstäderna.

En ljusglimt är att företagens försäljning ökar, vilket betyder stigande intäkter.

– Årets första siffror ger en positiv känsla men kostnaderna har också ökat i samma utsträckning, vilket gör det tydligt att det som småföretagare gäller att ha kontroll på alla delar i verksamheten, säger Pär Martinsson.

Undersökningen bygger på boksluten hos 40 000 småföretag med färre än 15 anställda.