<![CDATA[Mattias Ejbes Foto: Björn Leijon]]>

Så skyddar du dig mot underleverantörernas misstag

Gustaf Brickman

Publicerades: 8 augusti, 2015

Hur skriver man ett bra avtal med dem vars tjänster man förmedlar? Det reder juristen Noshin Kardel ut här.

Nystartade Moveria.se är en marknadsplats för allt flyttrelaterat. På sajten förmedlar Mattias Ejbe tjänster från en rad olika företag, till exempel städfirmor, hyra av lagerutrymmen, tecknande av ett nytt elavtal och mycket annat.

– Man ska kunna hyra flyttbilen här, kanske teckna en ny hemförsäkring eller till och med välja mäklare. Vi håller på att samla ihop alla dessa tjänster och då är det juridiska viktigt, säger Mattias.

När man förmedlar andras produkter eller tjänster så behöver man ett särskilt samarbetsavtal – ett som bland annat reglerar vem som har ansvaret gentemot kunden.

– Det handlar mycket om ansvarsfördelningen. Om kunden vill reklamera en tjänst som den köpt hos oss, vem har då ansvaret? Är det vi eller de som utförde tjänsten? Vi vill ju också reglera hur betalningen ska gå till. Ska kunden betala till oss eller till utföraren?

Juristen Noshin KardelAvtal24 säger att ett genomtänkt avtal är viktigt för alla som förmedlar produkter eller tjänster. De flesta har något slags avtal mot sin slutkund, men många glömmer att man även måste reglera affärerna med dem vars tjänster man förmedlar.

– Den här typen av marknadsplatser blir allt vanligare och då måste riskövergången regleras. Mattias kunder kommer sannolikt att kontakta honom om något går fel i avtalet med leverantören, trots att reklamationer ska hanteras av leverantören. Det är därför viktigt att komma överens om vem som ska ta det ekonomiska ansvaret i slutändan, säger hon.

I ett sådant avtal är det framför allt dessa punkter som ska regleras:

  • Vilka tjänster det gäller och vad priset på dem är.
  • Att ditt företag friskriver sig från alla situationer som du inte kan råda över.
  • Vilket ansvar ditt företag och samarbetspartnern har mot varandra.
  • Att du kan hänvisa reklamationer och frågor till samarbetspartnern.
  • Eventuellt vite om din samarbetspartner inte uppfyller vad ni har kommit överens om.

I avtalet är det också bra att upprätta så kallade allmänna villkor. De kan se olika ut beroende på vilket typ av företag du driver.

– Samarbetsavtal skriver man specifikt för varje samarbetspartner med vissa individuella villkor, men de allmänna villkoren är lika för alla. De är viktiga att ha med och täcker grundläggande frågor som gäller för alla samarbeten, säger Noshin Kardel.