Budgetpropositionen 2023 – staten ska inte kompensera för alla prisökningar

Josefin Wallin

Publicerades: 8 november, 2022
Foto av: Regeringen

Då var den överlämnad till riksdagen, budgetpropositionen 2023. Här finns reformer för att bland annat stötta svenska företag. Vi ser lite närmare på vad den faktiskt innehåller – och betydelsen för dig som företagare.

Vad prioriteras i budgetpropositionen 2023?

Vi kan sammanfatta innehållet i budgetpropositionen 2023 till att man vill budgetera för att stärka välfärden och stötta våra svenska hushåll och företag. Vilket man bland annat tänker sig göra genom att rusta försvaret, öka tryggheten, och sätta in åtgärder för fossilfri elproduktion och en generellt renare miljö. Proportionen är ett förslag som bygger på en överenskommelse mellan Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Man vill också skapa utrymmen för att vara förberedd att kunna kliva in med åtgärder i olika prioriterade områden.

Budgetpropositionen är överlämnad och mycket av den tar avstamp i Tidöavtalet. Vilket du kan läsa mer om här: Ny statsminister, regering och Tidöavtalet – det här behöver du som företagare veta

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade budgetpropositionen. Hon kommenterade samtidigt behoven i omvärlden av just de föreslagna åtgärder som budgetpropositionen fokuserar på och möjliggör:

– En utmanande tid ligger framför oss, säger finansminister Elisabeth Svantesson. Sverige bedöms vara i en lågkonjunktur 2023 samtidigt som inflationen pressar hushåll och företag. Vi har ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge, allt grövre kriminalitet och stora behov inom välfärden. Sverige ska möta dessa utmaningar med en balanserad och ansvarsfull finanspolitik och långsiktiga åtgärder.

Budgetpropositionen 2023

Driva eget sammanfattar för företagare

Budgetpropositionen sätter fingret på de områden vår nya regering väljer att prioritera. Här har vi plockat fram det absolut viktigaste för dig som företagare. Budgetpropositionen innehåller en hel del positiva besked för företagare. Även om många företag önskat en större ekonomisk kompensation kring prisökningar av drivmedel och el. Då får vi istället glädja oss med höjning av milersättningen och lägre skatt på arbete.

 • Företag och hushåll pressas hårt men staten ska inte kompensera för alla prisökningar. De med små ekonomiska marginaler eller som är särkilt utsatta ska prioriteras stöd.
 • Kraftigt ökade elpriser för företag. Budgeten avsätter medel för ett riktat elstöd till elintensiva företag.
 • Man säkerställer utrymme för ett tillfälligt högkostnadsskydd för att hjälpa drabbade företag under vintern.
 • Drivmedlet ska sänkas med en krona per liter.
 • Skattenedsättningen som tillfälligt ligger på jordbruksdiesel förlängs, liksom reduktionsplikten som planeras sänkas till EU:s lägstanivå.
 • Medel avsätts permanent så att a-kassan behålls på samma högre nivå som gällde under pandemin.
 • Dagens reseavdrag är viktig för den som pendlar eller behöver köra mycket. Här vill man se en stor höjning av milersättningen inom det befintliga reseavdragssystemet.
 • För att öka sysselsättningen ger regeringen medel för fler platser på regionalt yrkesvux inom komvux och för fler praktikplatser.
 • Skatten på arbete ska sänkas under regeringens mandatperiod. Första steget mot detta är en skattesänkning på jobbskatteavdraget för äldre med start 2023.

Också viktigt…

 • Satsning polis och kriminalvård stärks. Tillskott till alla myndigheter inom rättsväsendet.
 • Fler vårdplatser vilket ska korta vårdköerna och statligt ansvar ska bli större.
 • Generella statsbidragen till kommuner och regioner förstärks.
 • Försvaret ska stärkas både militärt och civilt.

Driva eget har valt ut det som vi ser som viktigast för dig som företagare ur budgetpropositionen 2023. Vill du läsa den i sin helhet så hittar du den här.