Budgetpropositionen inför 2024 – detta behöver alla företagare veta

Josefin Wallin

Publicerades: 20 september, 2023
Foto av: Regeringen

Den 20 september presenterades budgetpropositionen inför 2024. Fokus i år ligger på att fördela landets resurser för att ta itu med de mest akuta ekonomiska problemen. Här har vi sammanfattat allt du som företagare behöver veta.

Regeringen överlämnar budgetpropositionen för 2024

Den 20 september överlämnas budgetpropositionen till riksdagen. I år är fokus att hantera de mest akuta problem som Sverige står inför. Vilket bedöms vara att bekämpa inflationen och kyla ner dess effekt. Vilket man enligt budgetpropositionen som nu överlämnas ska göras genom att stötta hushåll och välfärd. Inflationen är idag den högsta som uppmätts på 30 år. Vi befinner oss i en lågkonjunktur och ett utsatt läge. Trygghet står också i fokus och försvar och rättsväsende får ett rejält tillskott. Alla planerade reformer som man vill göra uppgår till nära 40 miljarder kronor.

– Sverige befinner sig fortsatt i en ekonomisk vinter och i ett svårt säkerhetsläge. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd. Samtidigt stärker vi rättsväsendet och försvaret och återupprättar arbetslinjen. Det ekonomiska läget är utmanande, men Sverige har alla förutsättningar för att ännu en gång hantera en svår tid, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Men vad påverkar dig som företagare? Driva Eget har sammanfattat allt åt dig!

Budgetpropositionen för dig som företagare

Ekonomisk status

 • Ekonomisk tillväxt fortsatt svag även under nästa år.
 • Sverige går in i lågkonjunkturen med en högre arbetslöshet i jämförelse med många andra europeiska länder.
 • Hög inflation och regeringens lagda plan för att långsiktigt ta Sverige genom krisen ligger fast.

Läs: Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens – så ska det gå till

Inflationen

 • Budgeten anses återhållsam av anledningen att man vill fokusera på att kyla av inflationen.
 • Man vill stötta de som drabbas av inflationen genom exempelvis att skatten på bensin, diesel och jordbruksdiesel sänks nästa år.
 • Lågkonjunkturen ska mötas med en återupprättad arbetslinje och förbättrad integration. Vilket då innebär att det ska vara mer lönsamt att arbeta. Därför föreslår regeringen en skattesänkning på arbetsinkomster som framför allt gynnar låg- och medelinkomsttagare. 

Läs: Regeringen presenterar förenklingspaket för enklare företagande

Förenkla

 • Förenklingspaket för företagare som ska minska administrativ börda och kostsamt arbete som i förlängningen ska syfta till att öka konkurrenskraften hos svenska företag. Driva Eget har skrivit mer utförligt om förenklingspaketet här.
 • Man föreslår åtgärder som ska generera en enklare och stabilare elförsörjning – vilket ska gynna företag och särskilt basindustrin.
 • För att stärka samhällets och näringslivets kompetensförsörjning föreslår regeringen även en särskild ingenjörssatsning.

Läs: Nu ljusnar läget kring inflationen – men riksbankchef varnar

Säkerhet

 • Ökade medel för att bekämpa brottslighet på olika sätt. Många företag är drabbade av olika typer av brottslighet och mer insatser till detta problemområde hoppas leda till ökad trygghet och säkerhet.
 • Regeringen intensifierar också arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom inrättandet av den nya Utbetalningsmyndigheten. Regeringen kraftsamlar också mot den kriminella ekonomin med anslagsökningar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Källa: Pressmeddelande Finansdepartementet