<![CDATA[]]>

5 tips: Bli en bra chef – det lönar sig

Annika Rosell

Publicerades: 2 november, 2009

Vill du ha friska och välmående medarbetare – bli en bra chef! Här är fem råd kring hur du gör.

Anna Nyberg

Som småföretagare ska man klara allt – sälja, marknadsföra, bokföra och dessutom leda sin personal. Och just det sista kan visa sig vara avgörande för ditt företags framtid.

Sjukfrånvaron sjunker och medarbetarnas hälsa blir nämligen bättre om medarbetarna trivs med dig som chef. Det visar en doktorsavhandling av Anna Nyberg, med. dr. Karolinska Institutet. Där kan man läsa att risken för hjärtinfarkt ökar bland medarbetare som tycker att de har en dålig chef.

I avhandlingen jämförs anställdas självrapporterade stress, hälsa, sjukfrånvaro, sjuknärvaro och emotionella utmattning med hur de uppfattat sina chefer: Är chefen inspirerande, stödjande och bra på att delegera eller är hon eller han auktoritär, oärlig och undviker kontakt?

Medarbetare som upplevde sina chefer som inspirerande, positiva och entusiastiska hade genomgående lägre sjukfrånvaro – oavsett hur deras egen hälsa såg ut i övrigt.
– Resultaten blev detsamma för stora och små företag, säger Anna Nyberg.

Som småföretagare har man inga problem med att få dagarna att gå utan att också behöva fundera på sitt ledarskap. Här är fem råd som stärker dig som chef.

1. Informera Berätta allt som berör dina medarbetare. Tro inte att alla känner till allt som händer bara för att det är en lite organisation.

2. Uppmuntra En chef som visar sin uppskattning får snart medarbetare som gärna ger det där lilla extra i hopp om att bli ännu mera sedd.

3. Lyssna Även om det är ditt företag bör du vara lyhörd för dina medarbetares synpunkter. Du kommer att få massor av tips som driver företaget framåt.

4. Stäm av Berätta om dina mål och kvalitetskrav för företaget och stäm av medarbetarnas resultat. Resultatet blir att personalen förstår varför du måste ta vissa beslut.

5. Samtala Håll en öppen dialog med personalen. Sitt med på fikarasterna – men kanske inte varje dag, folk måste ju få tid att skvallra lite om chefen också. Fråga hur folk mår och lyssna på svaren.

Uppdaterad 2014-12-03.