Företagare behöver tänka på sin pension mer än andra. Foto: Getty Images

Ta ansvar för din pension!

Redaktionen

Publicerades: 16 januari, 2018

Egna företagare måste ta ett större ansvar för sin pension jämfört med den som är anställd. För att göra det lättare för den som driver eget företag har Pensionsmyndigheten tagit fram en rapport och vägledning, Spara till pension som företagare, som översiktligt beskriver vad man bör tänka på.

Det första som är bra att känna till är vad som påverkar den allmänna pensionen.

– Den allmänna pensionen är beroende av hur mycket företagaren betalat in i skatt på den lön eller det överskott denne haft under arbetslivet. Pensionens storlek beror också på de arbetsgivaravgifter eller egenavgifter som betalas in. Inkomsterna för varje enskilt år räknas med upp till ett tak, säger Erik Ferm, analytiker på Pensionsmyndighetens analysavdelning i ett pressmeddelande från myndigheten.

Maxtak för intjänande

Det maximala intjänandet till den allmänna pensionen räknas upp årligen och följer inkomstutvecklingen i samhället. Under 2018 är den högsta inkomsten för intjänande till allmän pension en lön eller ett överskott på 504 375 kronor per år, vilket motsvarar 42 031 kronor i månaden.

LÄS OCKSÅ: Tänker du jobba 20 år extra

Lönens eller överskottets storlek påverkar också andra socialförsäkringsförmåner som föräldrapenning och sjukpenning.

Egna företagare bör vidare kompensera för den tjänstepension som anställda får genom att spara minst 4,5 procent av lönen eller överskottet.

– Om du driver en aktiv enskild näringsverksamhet och har ett överskott under 39 000 kronor per månad, eller 468 000 kronor per år, är det bättre att spara med skattade pengar på exempelvis ett investeringssparkonto (ISK). För ett långsiktigt sparande till pension passar en global aktiefond som kostar max 0,4 procent i förvaltningsavgift, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten och fortsätter:

– För företagare som driver aktiebolag och har inkomster under 39 000 kronor per månad kan såväl ett avdragsgillt sparande som att spara med skattade pengar vara bra alternativ. Om det är bäst att spara av skattade pengar eller med ett sparande som ger avdrag i deklarationen beror på vilken inkomstskatt som gäller när du går i pension.

– För företagare som har inkomster eller överskott som överstiger 39 000 kronor per månad är generellt ett pensionssparande som ger rätt till avdrag i deklarationen att föredra, det vill säga ett individuellt pensionssparande (IPS) eller en pensionsförsäkring. För företagare som driver aktiebolag finns även möjligheten till en tjänstepensionsförsäkring eller direktpension i företaget. Det är dock viktigt att inte betala för höga avgifter, oavsett sparform, avslutar Monica Zettervall.

LÄS OCKSÅ: SÅ ISK-sparar hon till pensionen

 Lägre pension utan tjänstepension

Den som saknar tjänstepension har i medeltal ungefär 25 procent lägre pension i jämförelse med den som har tjänstepension. Det gäller inte bara egna företagare utan även anställda som inte får inbetald tjänstepension av sin arbetsgivare.

Anställda utan tjänstepension bör därför se till att de kompenseras för detta genom att istället kräva en högre lön än anställda med tjänstepension och pensionsspara på egen hand. Hur mycket lönen måste öka kan man räkna fram med Pensionsmyndighetens nya vägledning Avsaknad av tjänstepension. Hur mycket behöver man spara för att kompensera för detta?

LÄS OCKSÅ: Så här ser reglerna ut för pensionen

Vägledningen visar att för de allra flesta krävs åtminstone 3,6 procent högre lön än motsvarande anställning med tjänstepension för att få en motsvarande pension vid pensionering vid 65 års ålder. Vid en månadslön på 45 000 kronor krävs ungefär 8 procent högre lön för att kompenseras för avsaknaden av tjänstepension.

Läs mer om pensionen här!