<![CDATA[Foto: Istock]]>

Så lyckas du när du blir intervjuad

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 18 maj, 2016

Ska du bli intervjuad? Grattis! Då har du goda chanser att nå ut med ditt budskap, bygga ditt personliga varumärke och få fler kunder – om du förbereder dig rätt! Vi har hela checklistan från experten.

Han Uhrus. Foto: Pressbild

Han Uhrus. Foto: Pressbild

Får du frågan om att ställa upp på en intervju, då gäller det att säga ja. Det menar Hans Uhrus som driver kommunikationsbyrån Uhrvis. Fördelarna är nämligen flera:
– Du ökar kännedomen om den verksamhet som du bedriver och når ut till nya kunder, samtidigt som du stärker dina befintliga kunders förtroende för dig. Du bygger din expertroll och ditt eget varumärke. Och om det är någonting som har rapporterats felaktigt så har du möjlighet att rätta till det om du ställer upp i en intervju och förklarar hur det ligger till, säger han.

Men ofta förbereder man sig dåligt och försitter möjligheterna att få fram sina egna budskap, menar Hans.
– Blir man inte intervjuad så ofta så kanske man blir nervös, och man har inte riktigt tänkt igenom det man vill säga. Men är man förberedd framstår man som mer professionell och kan prata mer avslappnat, säger han.

Läs mer: Så får du kunden att lyssna

Se till att få ut det mesta av tillfället, här är Hans bästa råd för att lyckas:

1. Tacka ja!
Ställ upp på intervjuer. Se dem som tillfällen för dig att få fram ditt budskap samtidigt som det ökar kännedomen om dig som person och din yrkeskunskap.

2. Ta reda på sammanhanget
Fråga i ett tidigt skede vad hela texten ska handla om och var den kommer att publiceras. Söker journalisten enbart efter kunskap eller kommer dina svar att vara en del av en större artikel eller en partsinlaga i en debatt? Då har du större möjlighet att planera dina svar och anpassa dem.

3. Planera dina svar
Om det finns tid, så be om att få frågorna skriftligt innan intervjun så att du kan förbereda dig. Du får då även möjlighet att fundera igenom vad du vill få ut och vad du vill förmedla.

Läs mer: PR-skolan 2016 med Anna Fagerström

4. Tänk på mottagaren
Tänk på vem artikeln eller intervjun vänder sig till. Anpassa komplexiteten i dina svar efter målgrupp och de förkunskaper som finns. Använd ett språk som mottagaren förstår, undvik svåra förkortningar och facktermer.

5. Välj dina budskap
Bestäm dig för ett eller två budskap som du vill få fram. Tänk igenom vad du vill få sagt och hur du ska få med det i flera av dina svar. Tänk igenom formuleringar och svar så att du på ett naturligt vis får med dina budskap i dem.

6. Nå fram med metaforer
Ofta vinner du på att förklara och beskriva det du berättar om med exempel eller liknelser. Du får en större inlevelse i ditt budskap om du använder ett bildspråk.

Läs mer: Skapa buzz – bli den alla snackar om

7. Ta fram statistik och siffror
Ta gärna fram statistik och siffror i ämnet. Det ökar din trovärdighet och visar att du är insatt. Exempelvis kan du säga: ”Många tror att…, men under förra året så var det X procent som…”.

8. Öva!
Om det finns tid så träna på att svara på frågorna. Ta hjälp av en kollega som kan agera intervjuare och ställa frågorna till dig.

9. Håll dig lugn och glad
Tänk på att prata i ett lugnt tempo och låt det du säger sjunka in. Le, även om det är en intervju i radio eller enbart en telefonintervju; det hörs att du ler. Vissa personer föredrar att stå upp eller gå runt i rummet om det är en telefonintervju, prova vad som passar dig bäst.

10. Förstå frågan – och svara ärligt
Om du är osäker på hur vad du ska svara kan du alltid be intervjuaren att förtydliga sin fråga. ”Kan du förklara lite mer hur du menar?” eller ”Hur menar du då”? Tala alltid sanning. Om du inte vet svaret så säg det eller be att få återkomma.

Läs mer: Så undviker du PR-tabbarna under intervjun

11. Ha pressbilder redo
Ha ett par bra högupplösta fotografier på dig själv redo, som du tagit eller köpt, och som journalisten får använda. Låt gärna något vara från din aktuella miljö.

12. Återkoppla efteråt
Hör av dig till journalisten efter intervjun och tacka, och ge gärna positiv återkoppling, det ökar dina möjligheter att bli intervjuad igen. Erbjud dig också att bistå med kompletterande material.