<![CDATA[Hans Uhrus Foto: Pressbild]]>

Så får du kunden att lyssna – håll tal på rätt sätt

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 2 september, 2015

Fånga kunden eller dina medarbetare genom att prata på rätt sätt! Kommunikationsexperten Hans Uhrus ger här sina bästa råd.

Som företagare måste man ofta både tala informativt och argumenterande om sitt företag i olika sammanhang. Hans Uhrus är expert på framgångsrika tal och tycker att alla borde öva mer på att prata inför andra.

–  När man frågar vad människor är mest nervösa och rädda för kommer förvånansvärt döden först på plats nummer sex. Listan toppas av rädslan att hålla tal, säger Hans Uhrus, kommunikationsrådgivare på Uhrvis.

Trots denna rädsla övar vi sällan på förmågan att hålla tal, vilket är kraftfullt att plocka fram i säljpresentationer och sociala företagssammanhang.

– Det handlar om att bygga en känsla av trovärdighet. För ett framgångsrikt tal ska du associera till bilder och känslor. Då engageras fler centra i hjärnan hos de som lyssnar och det blir enklare att minnas det du säger. Vilket är viktigt inte minst när det gäller att sälja.

Det vanligaste misstaget som många gör är enligt Hans att man läser talet innantill.

– Det blir opersonligt och oengagerat. Trovärdigheten sjunker och ingen kommer minnas det du säger.

Så bygger du ett tal – Hans Uhrus 9 steg för att framgångsrikt fånga kunder och medarbetare


1. Förberedelse
Tänk igenom vad du vill uppnå med ditt tal och fundera på om du behöver leta fram siffror eller annan fakta som du ska använda eller hänvisa till. Är det ett hyllningstal kanske det är vissa årtal eller resultat som du vill knyta an till. Är det ett argumenterande tal så vill du eventuellt luta dig mot en undersökning eller statistik. Börja i tid!

2. Dispositionen
Vi har en tendens till att prata för länge. Nyckeln till att framföra ett bra tal ligger ofta i ett koncist och kortfattat innehåll. Sällan ska ett tal vara längre än tre minuter, men det är ofta lagom med två till två och en halv minut. Undantag finns förstås. Då du bygger upp innehållet i ditt tal kan det vara klokt att tänka på ”byggstenarna” i fem delar; Inledningen, Bakgrundsfakta, Bevisen eller argumenten, Kuriosa eller motargumenten samt Avslutningen med en tydlig hyllning till jubilaren vid födelsedagen eller begäran om agerande eller ställningstagande vid ett argumenterande tal.

3. Skapande av texten
Troligtvis kommer ditt tal att vara för långt då du samlat in det material du vill ha med. När du skapar texten så tänk på att inledningen ska fånga åhörarnas intresse. Använd genomgående ett enkelt språk i ditt tal och se till att det finns en röd tråd igenom det du berättar. Genomgående ska du tala i korta meningar. Avslutningen ska förmedla budskapet och gärna i en form som gör att åhörarna minns detta väl.

4. Visualisering
Ditt tal blir livfullt och engagerande om du använder många sinnen i din berättelse. På detta vis skapar du engagemang och associationer hos dina åhörare. Åhörarna kan skapa sig egna bilder av det du berättar och lever sig in i din berättelse bättre.

5. Framförandet inledning
Tänk noga ut var du ska stå i rummet när du ska framföra ditt tal. Det finns olika tekniker för att förstärka det första intrycket du gör. Ett sätt är att fånga intresset hos åhörarna är att hålla upp ett föremål så att alla kan se det och som du sedan anknyter till i ditt tal.

6. Framförandet, genomgående
Tala högt och tydligt, men variera framförandet. Eventuellt ska du, då något viktigt eller spännande ska berättas, sänka rösten lite. Gestikulera gärna vid lämpligt tillfälle. Tala lugnt och saktare än vad du tror är lämpligt. Ta paus ibland, fånga blicken hos några åhörare med jämna mellanrum, men låt även din blick svepa över hela församlingen för att öka känslan av engagemang och närvaro.

7.  Publikkontakt
Skapa och behåll en god kontakt med din publik. Om du är rädd för att bli nervös då du tittar åhörarna direkt i ögonen kan du titta precis över huvudena på de som sitter längst bak, så ser det ut som att du har ögonkontakt, fast du inte har det.

8. Memorera talet
Att hålla ditt tal helt utan stöd i form av talarmanus eller stödord förstärker förtroendet för dig som talare. Om du upplever det som utmanande att memorera talet kan det hjälpa att tänka ditt tal som en resa eller en promenad i ett hus.

9. Träna, träna, träna!
Du måste lägga ner mycket tid på att träna. Ofta underskattar man hur mycket tid det går åt till träning för att uppnå ett bra resultat. Be gärna någon person lyssna på ditt tal och ge dig konstruktiv feedback.