Snålare tider väntar. Foto: Getty Images

Snålare tider väntar småföretagarna

Samuel Karlsson

Publicerades: 11 juni, 2018

I fjol hade småföretagen höga förväntningar på tillväxt men varken sysselsättning, omsättning, orderingång eller lönsamhet har utvecklats så som de räknade med. Även om konjunkturen fortfarande är stark talar de flesta siffrorna för att toppen har passerats.

Inbromsning av småföretagens tillväxt är inte definitiv. Fortfarande tror majoriteten av företagen på fortsatt tillväxt och förbättrad lönsamhet. Det visar Småföretagsbarometern som presenteras av Företagarna, Swedbank och Sparbankerna.

– Den internationella oron med hot om handelshinder i kombination med svårigheterna att rekrytera har gjort att många företag lagt sina expansionsplaner på is, säger Johan Kreicbergs, företagarekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Frågan är bara om planerna kan realiseras under det kommande året.

– Resultaten är oroande och borde vara en väckarklocka för våra politiker. Många företag vittnar både om svårigheterna att rekrytera och att kostnaderna för att anställa är för höga. Strukturreformer för att möta utvecklingen kommer vara helt nödvändiga, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Svårt att hitta personal

Det näst största tillväxthindret, efter svårigheterna att hitta rätt personal, är tuff konkurrens. I årets undersökning fick företagen frågan om vilken typ av konkurrens som påverkade dem mest. Av svaren framgick att det främst var konkurrens från nya försäljningskanaler.

– Det är tydligt att digitalisering och e-handel förändrar förutsättningarna för många småföretag. Men utvecklingen skapar också möjligheter. För många företag innebär den tekniska utvecklingen att kostnaderna sänks och verksamheterna kan bedrivas mer effektivt, säger Johan Kreicbergs.

Även om det finns en del hinder ser fortfarande sju av tio företag goda möjligheter att expandera sin verksamhet och hela 90 procent svarade i undersökningen att de vill växa.