Entreprenörer för Zimbabwe, fr vänster Michael Silfverberg, Sofie Lundström, Martin Sellö.

Svenska entreprenörerna tar sikte på Zimbabwes utveckling

Redaktionen

Publicerades: 29 oktober, 2018

Svenska entreprenörer tar sikte på Zimbabwe till förmån för utvecklingsorganisationen Hand in Hand. Satsningen som är ett andelsprojekt, går under namnet ”Entreprenörer för Zimbabwe” och drivs av tech-profilen Sofie Lundström, grundare av Toborrow samt entreprenörerna Martin Sellö och Michael Silfverberg.

Sverige har ett ”Vi-tänk” kring företagande som resulterar i att man stöttar varandra genom goda och svåra tider. Det skapar tillväxt och många jobb. Med det som bakgrund föddes idén att svenska entreprenörer gemensamt skulle gå ihop och genom ett andelsprojekt stötta entreprenörer i länder med lägre inkomstnivåer.

– Det är även dags att börja vända på pyramiden när det kommer till hur vi ser på entreprenörskap. Storstadsfixering och fokus på oerhört få länder gör att vi får en snäv bild av vem som driver tillväxt framåt. Vi i Sverige har mycket att lära från andra länder och jag ser det här som en värdefull kunskapsinhämtning för hur vi kan arbeta på hemmaplan. Ett sådant öppet flöde av utbyte av kunskap och erfarenheter är grunden för hållbar tillväxt”, säger Sofie Lundström, VD och grundare Toborrow.

Hand i hand för företagande

Genom utvecklingsorganisationen Hand in Hands modell, konkretiserades idén till en verklig möjlighet under 2015 då Martin Sellö och Michael Silfverberg hade ett engagemang i Kenya vilket skapade 1497 nya företag och lyfte 7485 personer lyfta ur fattigdom. Då gick 29 företagare ihop och donerade 1,1 MSEK till projektet.

Med det lyckade projektet i bagaget satsar nu den nya entreprenörstrion på ett nytt samarbete; ”Entreprenörer för Zimbabwe”. Målet är att samla ett 40-tal entreprenörer som gemensamt samlar 1,5 MSEK för att stötta och utveckla företagande i staden Gwanda i Zimbabwe.

– Pengarna kommer användas till att utveckla företag inom hållbart jordbruk, vattentillförsel och biodlingar. För att delta i projektet krävs en donation om 35 000 kr och flera entreprenörer har redan anslutit sig projektet, men vi behöver fler som engagerar sig, säger Martin Sellö.

Visionen är att skapa ett nationellt nätverk av entreprenörer som brinner för samhällsbyggande och som genom sitt engagemang inte bara kan bidra till att fler människor genom entreprenörskap tas ur fattigdom, utan även skapa ett sammanhang där entreprenörer från olika delar av världen utbyter erfarenheter och hjälper varandra att växa.

Fakta: Hand in Hand och ”Entreprenörer för Zimbabwe”

Hand in Hand är en utvecklingsorganisation vars grundidé är att utbilda och stötta framförallt kvinnor i entreprenörskap, för att de ska skapa jobb och i förlängningen kunna försörja sina familjer

Entreprenörer för Zimbabwe består av trion Sofie Lundström, Martin Sellö och Michael Silfverberg

Tillsammans gör de en insamling till förmån för Hand in Hand med syfte att engagera svenska entreprenörer som går ihop och investerar 1,5 mkr och hjälper tusentals människor ur fattigdom

Formen är ett andelsprojekt om 43 andelar á 35 000 kr varav 15 är tagna i dagsläget

Projektet i Gwanda District, Zimbabwe fokuserar på hållbart jordbruk, vattentillförsel och biodlingar

Personerna i projektet utbildas i självhjälpsgrupper och genom gruppsparande kan medlemmarna turas om att låna pengar från den gemensamma potten till sina verksamheter

Hand in Hand har hittills bidragit till att skapa eller förstärka över 3,6 miljoner jobb i Indien, Afghanistan, Zimbabwe och Kenya

Här kan du bidra med en andel: handinhand.nu/zimbabwe