Klimatbonus har tagits bort när du köper klimatbonusbil – varför?

Josefin Wallin

Publicerades: 10 november, 2022
Foto av: Adobe Stock

I veckan så togs möjligheten till klimatbonus bort när du köper, eller beställer, en klimatbonusbil efter 9 november. Varför har man gjort så här? Och då kan du ändå ta del av klimatbonusen.

Därför försvinner klimatbonusen för elbilar

9 november var brytpunkten för att kunna köpa eller beställa en klimatbonusbil och erhålla klimatbonus. Anledningen till detta, menar miljödepartementet i ett pressmeddelande, är att klimatbonusbil nu är i princip likställt med kostnaden för att äga, och köra, en diesel- eller bensinbil. Nära hälften av de nya bilar som säljs räknas även som sådana. Det är därför inte längre nödvändigt med ett statligt marknadsintroduktionsstöd.

Har du köpt klimatbonusbil innan 8 november?

Har du köpt eller beställt en klimatbonusbil innan 8 november? Då kan du fortfarande kunna nyttja den nu avskaffade klimatbonusen. För detta krävs fortsatt att du uppfyller vissa regler gäller när du ska få din utbetalda klimatbonus. Det är tidigast ett halvår efter att bilen ställts på i vägregistret.Till klimatbonusbilar räknas enbart en bil som släpper ut maximalt 30 gram koldioxid/kilometer eller är utrustade med möjligheten för drift med fordonsgas såsom exempelvis biogas, detta kommer gälla efter 1 januari 2023. Har du köpt din klimatbonusbil innan 8 november 2022? Då ska du kunna bevisa för Transportstyrelsen att köpet eller din beställning lagts innan 8 november i år.

Malus? Den fordonsskatt som är förhöjs och ligger på bilar med höga utsläpp, Malus, blir oförändrad. Detta då man förstås önskar att fler väljer en bil med mindre klimatpåverkan.

Hur mycket kan jag ha rätt till?

För att sammanfatta. En klimatbonusbil som beställs eller köps innan 8 november 2022 kommer kunna få klimatbonusen. Under förutsättningarna att den uppfyller de krav som gäller. Den här utbetalningen kan ske tidigast sex månader från det att du har ställt på bilen. Men hur mycket kan du få?

  • 1 januari 2023 kommer högsta bonusbeloppet för rena elbilar vara maximalt 50 000 kronor.
  • Laddhybrider med maximalt 30 gram koldioxid/kilometer bonusbelopp på max 10 000 kronor.
  • Gasbilar bonus om minst 10 000 kronor.
  • Leasingbil? Då gäller samma regler gäller för leasingbilar och betalas ut till den som äger bilen, leasinggivaren. Leasingtagaren (du som kör) får också del av bonusen genom en lägre avgift.

Läs också: Förslag från regeringen: Billigare drivmedel, höjt reseavdrag – och då träder det i kraft