Hur företagarvänlig är din kommun?

Anders Andersson

Publicerades: 4 maj, 2009

Solna är landets bästa företagarkommun och Ronneby i Blekinge är sämst. Se här hur din kommun ligger till i denna nya kommunranking.

Under tio år har Svenskt Näringsliv följt och rankat det lokala företagsklimatet landet runt. Rankinglistan presenteras varje vår och bygger på enkätsvar från 35 000 företag samt på statistik från SCB. Detta avgör hur kommunerna placeras i listan:

  • Vad företagarna själva anser om företagsklimatet.
  • Kommunernas service till företagen.
  • Hur lagar och regler tillämpas.
  • Hur gärna kommunen vill utsätta den kommunala verksamheten för konkurrens från de privata företagen.

Solna ligger i topp, men Vellinge i Skåne är nästan lika bra. På tredje plats ligger Sollentuna. I botten ligger i år Ronneby, som rasat ned 13 placeringar sedan i fjol. Höör i Skåne är den som hämtat sig bäst på ett år.

 I Solna är politikerna naturligtvis stolta:   

– Vi är mycket glada över att även i år ta en förstaplacering. Företagandet är en viktig del av välfärden. Det är företagen som skapar tillväxt och jobb. Jag är övertygad om att ett bra företagsklimat och en låg arbetslöshet hänger ihop och därför ska vi fortsätta arbeta för att ge företagen goda förutsättningar, säger Lars-Erik Salminen, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad, i ett pressmeddelande.

Totalt sett har företagsklimatet i Sveriges kommuner stigit sedan rankingen inleddes för tio år sedan. Medelbetyget har gått upp från 3,17 till 3,40.

Det beror på att allt fler av kommunernas verksamheter läggs ut på entreprenad, och både företagandet och nyföretagandet har ökat. Även kommunpolitikernas attityder till företagande har förbättrats. Men kommunernas system för upphandling når inte upp till en godtagbar nivå, enligt undersökningen.

 Vårt viktigaste jobb är att länka ihop kommunpolitiker och företagare. Kommunpolitikerna har en viktig roll i att påverka det lokala företagsklimatet, och företagens synpunkter är ett bra underlag för politikerna, säger Carolina Brånby, ansvarig för undersökningen på Svenskt Näringsliv.

Se här hur det gått för din kommmun

.