<![CDATA[swish Foto: pressbild]]>

Så funkar Swish för företag

Johan Sedenius

Publicerades: 28 augusti, 2015

Betalningsappen Swish har snabbt vunnit stor popularitet som ett smidigt sätt att via mobilen föra över pengar till andra konton. Läs här hur tjänsten skiljer sig mellan bankerna för dig som företagare.

Hittills är tjänsten gratis för privatpersoner. För företagare är bilden däremot komplex med priser och avgifter som skiljer sig tämligen stort mellan bankerna.

Sedan lanseringen i december 2012 har antalet privata användare av Swish vuxit till drygt tre miljoner, var tredje svensk har alltså laddat ned appen. Bara under juni i år uppgick swish-transaktionerna till drygt 3,6 miljarder kronor.

För ett år sedan utökades tjänsten med möjlighet att använda Swish för betalningar till företag, föreningar och organisationer. Hittills har drygt 27 000 företag nappat på Swish.

– Det är företag som ser Swish som ett komplement till sin kontanthantering, till exempel kiosker och olika slags hantverkare. Tjänsten har också blivit väldig populär bland idrottsföreningar, som kanske har ett fik i sporthallen, säger Per Ekwall, pressansvarig vid Getswish, som ägs gemensamt av sex av Sveriges största banker.

I bland annat sociala medier har företagare dock uttryckt frustration över att det inte finns några enhetliga pris- och avgiftsvillkor från bankernas sida. Variationen beror på att Swish är en gemensam teknikplattform medan respektive bank själv ansvarar för utformningen av villkoren för att använda tjänsten.

Av bankernas sajter framgår till exempel att:

  • Nordea inte har varken anslutningspris eller årspris och att priset per mottagen transaktion är 2 kronor.
  •  Hos Swedbank är ordinarie pris 2 kronor per transaktion. Om företagaren däremot har något av bankens kunderbjudanden är kostnaden 1:50 kronor.
  • Länsförsäkringar tar 1 krona på transaktioner upp till 100 kronor. För transaktionsbelopp däröver är priset 2 kronor.

– För oss är det viktigt med den fria konkurrensen och att bankerna själva ansvarar för utformningen av sina villkor.  Av konkurrensskäl tror jag inte på större enhetlighet framöver, säger Per Ekwall.

Nyligen fick Swish ny design för att appen ska komma till sin rätt på de senaste skärmarna på marknaden. Före årsskiftet ska tjänsten vidare byggas ut med inriktning på lite större företag som är inriktade på handel via mobilen och internet.