Ny momslag träder i kraft 1 juli – så påverkas ditt företag

Josefin Wallin

Uppdaterades: 17 juni, 2023
Publicerades: 15 juni, 2023
Foto av: Canva

Den nya momslagen, NML, ersätter den 1 juli den nuvarande momslagen ML. Det här behöver du som företagare veta och göra innan den träder i kraft under sommaren.

Ny momslag träder i kraft den 1 juli

Den 1 juli träder den nya momslagen i kraft, NML. Den ersätter då momslagen, ML, som vi har idag. Det här är ett efterlängtat steg för många företagare då man upplever det som ett mer modernt sätt att tillämpa momslagen på. Det som nu snart räknas som den gamla momslagen, ML, är inrättad i mitten av nittiotalet. En uppdatering är därmed önskat hos många.

Varför ny momslag?

  • Ska bli mer lättöverskådlig.
  • Modernare gällande både upplägg och språk.
  • Ska harmonisera mer med momsdirektiven som finns från EU.

Det behöver du som företagare veta om NML

Det är inte så många och stora förändringar du behöver känna till. Det rör sig om att modernisera och förenkla den gamla momslagen först och främst. De materiella förändringarna är få men behöver såklart ses över i din verksamhet. Detta för att du ska hantera din moms på rätt sätt.

Läs: Sommar i P1: Årets sommarvärdar som också är entreprenörer

Nytt i den nya momslagen den 1 juli 2023

  • Nytt sätt hur årsomsättningen ska beräknas
  • Nya bestämmelser om omräkning av valuta
  • Slopat faktureringskrav vid förskottsbetalning
  • Nya beskattningsunderlag vid överföring av varor till annat EU-land

Vad behöver du göra?

  • Se över den nya momslagen och vad som gäller din verksamhet.
  • Ta en diskussion med din redovisningsbyrå eller den som hanterar er ekonomi om du känner dig osäker.
  • Fakturahänvisning i kundfakturor ska ändras om den idag hänvisar till ML – och istället till NML.