Nya betalstrukturen: P27 ersätter bankgirot – så här påverkar det dig

Josefin Wallin

Uppdaterades: 21 januari, 2022
Publicerades: 27 januari, 2022
Foto av: Adobe Stock

I slutet av 2023 stängs bankgirot ner för att ersättas av det modernare P27 – en process som redan påbörjats. Här är allt du behöver känna till om P27 – och hur det kommer att påverka ditt företag.

Idag sköts betalningar vanligtvis med ett bank- eller plusgiro, men snart kommer vi att behöva tänka om. Detta eftersom man nu vill förflytta nutidens betalningssystem till en modernare variant. Vilket man också kommer att göra med ett system som blir ett och samma för alla våra nordiska banker. Man ska nu gå mot framtidens P27 – och med det den nya europeiska standarden ISO 200222. En standard som både är mer etablerad, modern och internationell än vad som finns att tillgå idag. Låt oss förklara mer.

P27 – framtidens betalstruktur

Vad är då framtidens betalsystem? P27 Nordic Payments Platform AB ägs av Nordens sex allra största banker. Där namnet P27 kommer från den ambition man har, vilket är att förenkla och förbättra för nordens 27 miljoner invånare.

P27 är också det betalsystem som näst står på tur att ersätta de betalsystem som vi känner igen och använder idag. Därmed är det här givetvis en mycket stor omställning inom bankvärlden. Vilket då kommer att resultera i en nordisk och gemensam betalplattform. Detta kommer innebära en enklare hantering mellan bankerna och de nordiska länderna. Det är också en transformation som krävs för att möta en tid av ökad digitalisering.

Det här behöver du som företagare veta

 • Redan nu har bankerna en tidsplan för att göra en omställning mot den nya standard som P27 kommer att innebära.
 • Storbankerna bakom P27 vill ta fram ett gemensamt clearingsystem för betalningar i euro liksom danska och svenska kronor.
 • Leverantörerna av ekonomisystem kommer att anpassa sina produkter för att fungera mot det här nya systemet (och vissa har redan gjort det).
 • Du kan själv ta reda på om ditt ekonomisystem är klart, eller kommer bli klart, att fungera med ISO 20022.
 • Syftet är att betalningar ska kunna skötas snabbare, säkrare och mer effektivt än förut. Som ett steg i utvecklingen kring digitaliseringen.
 • Du kan gå över direkt. Detta om banken eller din leverantör av ekonomisystem redan nu är redo för det nya systemet.
 • Formatet kommer hjälpa till att automatisera betalflödena. Det gör processen kring betalningar mer effektiv men kommer också vara ett sätt att hantera alla betalningar på ett säkrare sätt.
 • I slutet av 2023 kommer bankgirots filformat bytas ut till ISO 20022.
 • P27 kommer att möjliggöra snabba och säkra betalningar såväl inrikes som utrikes. Betalningarna kommer då att kunna göras i realtid genom filöverföring.
 • Enklare flöde för bland annat betalningar mellan euro och andra nordiska valutor.
 • Bankerna ska kunna erbjuda gemensamma tjänster och produkter i och med P27.
 • Arbetet med P27 drivs operativt av bolaget P27 Nordic Payments Platform AB som ägs av Nordens sex allra största banker.
 • Vilka påverkas? Här är det främst företagskunder som påverkas då de använder tjänster såsom filöverföring. Det här formatet kommer att ändras – vilket din bank kommer kunna informera dig mer om.

Mer läsning?