<![CDATA[]]>

Är pensionsförsäkring bäst för dig?

Anders Andersson

Publicerades: 16 mars, 2014

Visst är det bra att på olika sätt spara till sin pension. Men för dig med aktiebolag finns det bättre alternativ. Se här vad som passar dig bäst.

För en fåmansföretagare som i ett aktiebolag själv kan styra hur vinsten ska fördelas har alliansregeringens skatteregler försämrat lösningar med avdragsgilla pensionsförsäkringar. Pension beskattas nämligen numera hårdare än löneinkomst.

Driva Eget menar därför att du som har aktiebolag kan ha anledning att se upp med pensionsförsäkring.

Rent skattemässigt är det nu oftast bäst att ta ut en lön precis under gränserna för högre marginalskatt och betala bolagskatt på den övriga vinsten.

Det finns fem skäl till det:

 • Det beskattade kapitalet kan ses som ett pensionskapital med stor valfrihet kring hur pengarna ska användas.
 • Varje år kan du ta ut drygt 150 000 kr i utdelning med 20 procent i skatt (totalskatt på 37,6 procent när bolagsskatten räknas in). För den som har anställda kan det bli mycket större belopp.
 • Från och med det år som man fyllt 66 år går det att ta ut 100 000 kr om året i lön som på grund av det ökade jobbskatteavdraget för pensionärer bara beskattas med 10-15 procent. Enda socialavgiften är en pensionsavgift på 10,21 procent, som senare delvis betalas tillbaka i form av höjd pension.
 • Bolaget kan behållas så länge bolagsägaren lever och fungera som en extra lågbeskattade pensionskassa där lön och utdelning tas ut varje år.
 • Den som har möjlighet att få stor utdelning kan strunta i att ta ut denna utdelning och har då skattefavören till godo den dag aktierna säljs. En taktik kan då vara att sälja bolagets aktier efter några år och få största delen av försäljningssumman beskattad med 20 procent.

Alternativet pensionsutbetalning från pensionsförsäkring saknar dessa fördelar sedan skatereglerna ändrats och ger ingen flexibilitet – pensionspengarna beskattas som löneinkomst men ger inget jobbskatteavdrag.

Lösningarna på invändningarna:

Men trots nackdelana fortsätter många försäkringssäljare att sälja pensionsförsäkringar till dem som har aktiebolag. De använder då argument om att pensionsförsäkring ger större familjetrygghet, kan vara en bättre placeringsform och vara en bättre juridisk lösning vid dödsfall, skilsmässa och konkurs.

Men alla dessa tre faktorer går lätt att lösa även för den som har beskattat kapital i ett bolag:

 • Det beskattade kapitalet kan placeras i samma typ av fonder som pensionsförsäkringen har – oftast till lägre avgifter. Kapitalförsäkring är då ett flexibelt och bra alternativ.
 • Efterlevandeskydd och andra försäkringsskyddet som man får betala extra för i en pensionsförsäkring kan köpas separat i form av separata livförsäkringar och sjukförsäkringar. Gruppförsäkringar har då ofta lägst priser. Premiebefrielsen i en pensionsförsäkring är en form av försäkring som kostar extra.
 • Med hjälp av att skriva juridiska handlingar för direktpension kan det beskattade kapitalet öronmärkas för pension åt en anställd i bolaget och därmed skyddas vid en eventuell konkurs och styras på önskat sätt vid skilsmässa och dödsfall. Vill bolagsägaren sedan förändra situationen genom att till exempel sälja bolagets aktier är det bara att upplösa direktpensionsavtalen.

Främsta skälet mot pensionsförsäkring är att man låser upp sig för en utbetalning av pension – och pension ger inget jobbskatteavdrag.

Om man i stället tar ut det beskattade kapitalet år för år som lön och utdelning så blir skatten betydligt lägre än om dessa pengar tas ut i form av pensionsinkomst.

I väntan på att pengarna ska tas ut  av bolagsägaren kan bolaget placera dem antingen i vanliga aktier och fonder eller i en kapitalförsäkring  som i sin tur kan placera i aktier, fonder och andra placeringar, efter den risk man vill ta. Kapitalförsäkring är bästa alternativet för den som är optimist och tror att kapitalet kan förränta sig till mer än c a 4 procent i genomsnitt per år.

Bästa strategin:

Pensionsstrategin för dig med ett aktiebolag som har bra vinst och börjar närma dig pensionsåldern kan då se ut så här :

 1. Skatta av vinsten med bolagskatt och placera det beskattade kapitalet långsiktigt i olika fonder. Lägg in dem i kapitalförsäkring med låg avgift om du tror på en hög avkastning på minst  4 procent.
 2. Direktpension. Den som har ett bolag med viss risk, har anställda eller har en komplicerad familjesituation kan öronmärka en del av det beskattade kaptalet som pensionspengar med hjälp av ett juridiskt avtal som kallas direktpension.
 3. Periodiseringsfond. Avsätt pengar till periodiseringsfonder åren strax före pensionen, helst varje år från och med det år du fyller 60 år.
 4. Lön från 66. När pensionen närmar sig kan direktpensionsavtalet upplösas, och de beskattade pengarna börjar då betalas ut som lön det år du fyller 66 år.
 5. Behåll bolaget så länge det finns pengar kvar i det och fortsätt att betala ut lön och ta ut utdelning varje år. Lös upp periodiseringsfonderna som ger intäkter för bolaget som matchar löneuttagen.

Driva Egets råd till dig som har aktiebolag och är lite äldre blir därför det här:

 •  Ta ingen pensionsförsäkring. Om du redan har en så försök att snarast få sluta med att göra premieinbetalningar.

I denna kalkyl kan du se vad som skiljer mellan olika pensionslösningar: till kalkylen.

Ska jag verkligen ha pensionsförsäkring? Läs här Anders Anderssons svar till en läsare.

Artikeln ovan har väckt en av de största debatterna sedan driva-eget startade. Följ den debatten här nedan och skriv själv kommentarer. Anders Andersson hyllar här denna debatt.