EU hjälper Västsveriges bilföretag

Redaktionen

Publicerades: 23 februari, 2009

Nu får västsveriges krisdrabbade småföretag i bilbranschen i EU-hjälp. De ska få 61 miljoner ur en ny riskkapitalfond. 

Pengarna har beviljats till en riskkapitalfond som ska investera i företag i Västra Götaland, Halland och Värmlands län. Fonden kommer att hanteras av Almi Invest Västsverige AB.

Syftet med fondbolaget AlmiI Invest Västsverige är att i nära samarbete med regionala aktörer främja nyföretagande och tillväxt i små och medelstora företag i regionen och överbrygga det marknadsgap mellan efterfrågan och tillgång på kapital som finns när det gäller mindre riskkapitalinvesteringar.

Fondens målgrupp är främst små och medelstora företag i tidiga skeden som har god marknadspotential, befinner sig i kommersialiseringsfas eller expansionsfas och har behov av ägarkapital på mellan en och tio miljoner kronor.

– Satsningen bygger på en djup och bred förankring i regionernas näringsliv. Ett aktivt nätverk byggs upp med affärsänglar, riskkapitalaktörer, styrelseproffs och mentorer. Verksamheten sker i nära samverkan med banker, företagarorganisationer och berörda myndigheter. ALMI Företagspartners etablerade kontakter med företag och intresseorganisationer i de tre länen ska utnyttjas till fullo, säger John Wallon, Nutek, chef för regionala strukturfondsprogrammet Västsverige.

Liknande riskkapitalsatsningar har beviljats i fyra andra programområden och därmed i följande län; Örebro, Västmanland, Östergötland, Uppland, Södermanland, Stockholm, Gävleborg, Dalarna, Kalmar, Jönköping, Kronobergs och Gotlands län.

Nutek är förvaltande myndighet för EU:s åtta regionala strukturfondsprogram för ökad konkurrenskraft och sysselsättning i Sverige. Strukturfondsarbetet i Sverige finansieras ur de två strukturfonderna; Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. För programperioden 2007-2013 har Sverige tilldelats cirka 15 miljarder kronor i strukturfondsmedel.