<![CDATA[]]>

Factoring ökar kraftigt

Annika Rosell

Publicerades: 8 januari, 2013

När bankerna inte vill låna ut pengar till företagen, tvingas dessa i stället sälja sina fakturor, så kallad factoring. På två år han antalet factoringföretag ökat med 50 procent.

Problem med likviditeten kan lösas på olika sätt. Checkkredit eller banklån är vad de flesta små företag önskar, men bankerna har stramat åt utlåningen till företagen.

Då måste företagen lösa finansieringen på annat sätt. Factoring, alltså att sälja sina fakturor till ett finansbolag, har ökat kraftigt de senaste åren.

Företag som erbjuder factoring, och som inte är bank, måste registrera sig hos Finansinspektionen. I mitten av december fanns omkring 75 sådana företag, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med för två år sedan, enligt Ekot.

Factoringföretag tar över hanteringen av dina fakturor. Du får en del av beloppet direkt, resten när kunden har betalt. Men kontrollera alltid vilka avgifter som tillkommer, factoring kan bli dyrare än du har tänkt.

Fakturaköp är ett annat sätt att stärka likviditeten. Då säljer du dina fakturor till finansbolaget, men givetvis inte till fulla priset.

Men innan du tar steget att sälja eller belåna dina fakturor finns andra sätt att stärka företagets likviditet. Här är tre tips:

• Fakturera smartare. Undvik att fakturera alltför stora belopp i slutet av en momsperiod. Vänta till den första i månaden efter, så får du respit med momsinbetalningen ytterligare en månad.

• Ta ut rätt lön. Innan du sänker din lön bör du tänka igenom vilka privatekonomiska konsekvenser det kan få för sjukpenning, föräldrapenning och pension. Däremot är det ingen som tvingar dig att ta ut nettolönen. Du kan bokföra lönekostnaden, skatta och betala sociala avgifter men låta hela eller delar av nettolönen stå kvar för att förbättra bolagets likviditet under en period.

• Leasa i stället för att låna. Leasing är alltid värt att överväga vid inköp av dyr utrustning till företaget.