<![CDATA[]]>

”Hur bokför jag kostnaden?”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 19 december, 2015

Driva Egets läsare Angelina har en bokföringsfråga – vår expert på området ger råd.

Fråga från Angelina:

Om jag har fått en faktura på 5 000 kronor och har kostnader för 4 000 kronor för samma uppdrag, hur bokför jag då det sista?

Expertsvar från Peter Nilsson, redovisningschef:

När man säljer eller köper varor eller tjänster innehåller en faktura normalt två olika belopp, arvode och moms (vissa tjänster är momsfria, exempelvis inom sjukvårdsområdet och vid uthyrning av bostadslägenheter).

Moms tas ut med antingen 6, 12 eller 25 procent. För konsulttjänster utgår oftast 25 procent moms. När du får en faktura på 5 000 kronor inklusive 25 procent moms ska beloppet därför delas upp i två delar i både bokföringen och vid beskattningen.

Hur arvode för inköpta tjänster ska bokföras är beroende av vilken slags tjänst det är fråga om. Är det exempelvis fråga om reparation av en byggnad bokförs 4 000 kronor på konto 5170 Reparation och underhåll av byggnad. Detta belopp ska dras av i inkomstdeklarationen.

Samtidigt redovisas på konto 2610 utgående moms (25 procent) med 1 000 kronor (4 000 x 25 procent). Beloppet ska redovisas i momsdeklarationen.

Läs också: