<![CDATA[]]>

Inkomstgräns för minsta möjliga skatt

Anders Andersson

Publicerades: 11 november, 2015

Om du har ett bolag med anställda finns det en särskild inkomstgräns för att ge minsta möjliga skatt. Du kan behöva höja din egen lön före årsskiftet för att kunna använda dig av de fördelaktiga utdelningsreglerna.

Se din utdelning och lön i vår uppdaterade kalkyl.

Utdelning beskattas med totalt 37,6 procent – först 22 procents bolagsskatt, sedan 20 procent i kapitalskatt, av den som tar emot utdelningen. Det är lägre än lön även för den som har inkomst under brytpunkten, i varje fall vid normala arbetsgivaravgifter.

Det går alltid att ta ut ett schablonavdrag på cirka 155 000 kronor från ett bolag per person. Men för den som har anställda lönar det sig att beräkna utdelningen enligt en löneregel. Hälften av bolagets totala lönesumma, inklusive lön till bolagets delägare, kan då tas ut som lågt beskattad utdelning – antingen redan nästa år eller senare.

Men för att regeln ska få användas måste en person inom ägarens familj ha fått en lön av en viss storlek under året före det år då utdelningen betalas ut. Vid beräkning av utrymmen för utdelningar under 2016 tittar man alltså på löneuttagen under 2015.

Fundera över vilken i familjen som mest gynnas av en hög lön – kanske den som har störst nytta av maximal pensionsgrundande inkomst eller den som vill ha högsta möjliga ersättning från föräldraförsäkringen. Kanske behövs det ett extra löneuttag för den personen nu före årsskiftet.

Med en total lönesumma på 2 miljoner måste någon i familjen ta ut ungefär 440 000 kronor i årslön för att löneregelns krav ska vara uppfyllda.

Hur stor den lönen måste vara vid olika totala lönesummor kan du se i en kalkyl på denna sida.