<![CDATA[Foto: Istock]]>

”Hur mycket ska jag ta ut i lön?”

Daniel Lagerqvist

Publicerades: 9 juni, 2016

Maxa lönen till första brytpunkten och utnyttja sedan de förmånliga utdelningsreglerna. Så ska du med aktiebolag tänka för att undvika obehagliga överraskningar i framtiden. Driva Eget har talat med Vismas skatteexpert Jan-Erik W Persson som hjälper dig på vägen.

Många nya företagare undviker att ta ut en hygglig lön under uppstarten för att istället bygga kapital i företaget. Men vad de då missar är att så länge man driver aktiebolag är det lönen som du tar ut som ligger till grund för din sjukpenninggrundande inkomst (SGI) som i sin tur bestämmer vilken sjukpenning och föräldrapenning du har rätt till. 

Dessutom är det inkomsten som avgör hur stor din allmänna pension blir. Det gäller med andra ord att se upp och tänka efter – annars riskerar du att åka på en bitter läxa senare i livet.

Om du är enskild näringsidkare blir lönen det som är kvar efter att du har betalt kostnader och egenavgifter och din SGI fastställs ibland efter den förväntade inkomsten av näringsverksamheten, ibland utifrån din deklaration.

Men om du driver aktiebolag finns det olika sätt att agera och det är här som du behöver tänka till.

Jan-Erik W Persson. Foto: Ulf Nilsson, Mimbild.

Jan-Erik W Persson, skatteexpert Visma. Foto: Ulf Nilsson, Mimbild.

Jan-Erik W Persson är skatteexpert på Visma och har skrivit flera böcker om ekonomi. Han är tydlig med vad som är viktigast att tänka på för en småföretagare – börja med att ta ut en ordentlig lön innan du kikar på utdelning.
Och när du väl ska ta utdelning är det viktigt att du har koll på reglerna.

Läs mer: KALKYL – se din utdelning och lön här

– Om du känner dig det minsta osäker så bör du anlita en skattekunnig redovisningskonsult eller revisor som kan hjälpa dig att räkna på utdelningsutrymmet. Det gäller framför allt om du vill utnyttja lönesumman i bolaget för att beräkna utdelningsutrymmet. Om lönen inom familjen inte uppfyller kraven kan hela det beräknade utdelningsutrymmet ryka, och då blir det ofta väldigt, väldigt dyrt, säger Persson.

Men lugn, allt är inte så krångligt som det kan låta. Här ger Jan-Erik sina fem bästa tips när det gäller uttag av lön för företagare med aktiebolag:

1. Ta ut lön till brytpunkten

Det är inte kortsiktigt smart att försöka maximera utdelningen från egna bolaget och samtidigt lägga lönen på lägsta möjliga nivå. Med en sådan strategi får du inte mer i plånboken just nu och råkar du ut för en motgång och tvingas sluta jobba blir inkomstskyddet från det offentliga i det läget ytterst dåligt.

Ta i första hand ut lön men inte högre än att årsinkomsten ligger på gränsen för uttag av statlig inkomstskatt som under 2016 ligger kring 444 000 kronor brutto. Med ett sådant löneuttag får du nästan maximal pensionsrätt från staten och bästa tänkbara inkomstskydd från det offentliga om något skulle hända dig. På 444 000 i årslön blir det ungefär 25 procent i genomsnittlig skatt och du får behålla cirka 330 000 kronor. Det är ungefär 62 procent av vad löneutbetalningen kostat bolaget om man räknar bort kostnaden för ålderspension som du ju får tillbaka lite senare i livet.

Läs mer: Så många företagare tänker INTE på sin pension

2. Maximera utdelningen

Finns det efter ett sådant löneuttag under 2016 kvar en vinst i ditt aktiebolag, kan du välja att ta ut en lågbeskattad utdelning under år 2017 vilket regleras av de så kallade 3:12-reglerna. Även om du är den enda anställda i bolaget kan utdelningen uppgå till minst cirka 225 000 kronor utan att du enligt nuvarande regler behöver betala mer än 20 procent i skatt på utdelningen. Kostnaden för bolaget att betala ut en sådan utdelning blir cirka 290 000 kronor inklusive den bolagsskatt som normalt betalas på vinsten före utdelningen.

Din nettoinkomst av utdelningen blir 180 000 kronor, vilket är cirka 62 procent av vad utdelningen totalt har kostat bolaget.
Som synes blir det ingen skillnad i procentuell nettoinkomst av lön utan statlig skatt respektive lågbeskattad utdelning. Men lön ger trygghet vid katastrofer och framtida pensionsrätt och det gör inte utdelning. Så som sagt, maximera lönen först och ta sedan utdelning om vinsten tillåter det.

3. Pensionsspara

På den lön och utdelning som nu har beskrivits har du låtit bolaget göra av med närmare 900 000 kronor av 2016 års vinst. Är vinsterna i ditt bolag för 2016 större än så, är du en framgångsrik företagare. Då har du också har råd att överväga om bolaget ska sätta av pengar till en framtid då du vill trappa ned på företagandet. Sök på nätet efter ”direktpension utan försäkring” vilket enligt Jan-Erik W Persson är det i särklass bästa sättet att spara för dagar då man som företagare vill jobba mindre.

Läs mer: De vill att du ska dricksa dig till din pension

4. Spara inte utdelning

Före 2006 var 3:12-reglerna gällande utdelning mycket rigorösa och den som var ensam anställd i sitt bolag kunde ofta bara göra utdelning med max cirka 10 000 kronor om året till relativt låg skatt. Men under alliansregeringens tid förbättrades villkoren för företagare med få anställda och en större del av årsvinsten i lönsamma bolag kunde tas ut som relativt lågt beskattad utdelning. Ett beräknat utdelningsutrymme som inte utnyttjas får sparas till kommande år.

Nu har den rödgröna regeringen gett en utredning i uppdrag att komma med förslag till försämringar av reglerna och höjd skatt. Förslagen kommer i höst och du kan räkna med att skatten på utdelningar säkert kommer att öka de närmaste åren från 20 till 25 eller 30 procent om de rödgröna får igenom sina planer i riksdagen. Utdelningsutrymmena kommer dessutom säkerligen att minska drastiskt. Så rådet till den som har ett sparat utdelningsutrymme är att försöka göra en större utdelning under 2016 innan eventuella skattehöjningar träder igenom.

5. Ta hjälp!

De omtalade 3:12-reglerna är inte de lättaste att förstå och lära sig att hantera. Ett tips är att du skaffar dig ett skatteprogram för att räkna på utdelningsutrymmen och lönesummor. För det är så att ju större lönesumma ditt aktiebolag har, desto större utdelningsutrymme får du beräkna. Ett krav för att få beräkna utdelningsutrymmet efter lönesumman är dock att du eller någon annan i din familj tar ut en lön av en viss storlek som då ingår i lönesumman.