<![CDATA[]]>

”Nu har vinsterna vänt upp”

Anders Andersson

Publicerades: 28 april, 2014

 Hur går det för aktierna nu när det är oro i Ukraina och bolagens rapporter nu strömmar in? Läs vad Peter Malmqvist tror inför Driva Egets placeringskväll.

Rysslands agerande mot Ukraina och osäkerheten om vad som ska hända framöver borde öka riskerna på aktiemarknaden. Men marknadens experter tycker tydligen inte det, eftersom kurserna snarar stiger än sjunkit nu under våren. Hittills har index stigit med över 4 procent.

– Ryssland är trots allt en rätt liten aktiemarknad. Men skulle Putin agera hårdare påverkar det naturligtvis världens börser, säger välkände aktieanalytikern Peter Malmqvist.

Han tror att det främst är börsbolagens rapporter som avgör hur det ska gå för svenska aktier i år. Han följer noga de kvartalsrapporter som nu kommit. När drygt 60 procent av dessa har  kommit  har han funnit att vinsten före skatt (omräknat i svenska kronor för samtliga bolag) har ökat med 14 procent jämfört med samma kvartal för ett år sedan.

– Det styrker slutsatsen att vinstbotten är passerad för börsbolagen, och att vinstökningarna kommit lite senare än vi räknat med. Men det verkar som om placerarna förlåter detta och är optimister.

Han menar att den låga räntan också bidrar till den positiva stämningen på börsen. Pratet om att Sverige skulle vara inne i en deflation avfärdar han i en debattartikel i DI i dag:

– Att konsumentprisindex fallit det senaste året beror på ökad import från låglöneländer och växande konkurrens. De priser som svenska affärsmän styr över stiger stabilt med 2-3 procent per år.

Det främsta positiva argumentet för aktiekursuppgång  är att konjunkturen är på väg upp och att det ser extra bra ut i USA.

SEB tror att BNP i år stiger med hela 2,8 procent i USA, medan Kinas tillväxt beräknas till 7,7 procent.

Bland tillväxtmarknaderna finns det nu positiva tongångar om Indien, medan Brasiliens ekonomi ser dyster ut. I Asien är det nu inte bara Kina som ser ut att utvecklas positivt.

Hur man bäst placerar sina pengar i detta läge tar han, Anders Andersson och en rad andra experter upp på en placeringskväll i Stockholm den 13 maj. Det blir tre timmar med lönande råd kring både placeringar och pension.  Anmälningar och info här.

Foto: Christoffer Edling