<![CDATA[]]>

Så bokför du en privat utgift

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 30 augusti, 2015

Läsaren Rita driver egen firma och är osäker på hur hon ska bokföra en privat utgift. Driva Egets expert på området ger råd.

Rita driver enskild firma. I höstas, innan hon hade fått några intäkter i firman, hade hon en del utgifter och betalade dem med pengar från sitt privata konto. Nu vill hon göra en överföring från sitt företag till sitt privata konto och undrar hur hon redovisar detta.

Svar från Peter Nilsson Redovisningschef, LRF Konsult: 

Utgifterna måste gå att dra av på en gång för att man ska få göra avdrag före start-året. Är det inventarier måste utgiften vara mindre än 22 200 kronor för att dras av i sin helhet, annars blir det fördelning på flera år.

Finns det ett samband mellan det som köpts utgår man ifrån det sammanlagda värdet, exempelvis för konferensbord och stolar som köpts in på en enda gång. Är utgiften större än 22 200 kronor anses du som näringsidkare tillskjuta det som köpts till din näringsverksamhet och avdrag medges som värdeminskningsavdrag.

I bokföringen redovisas direkt avdragsgilla utgifter som kostnad vid starten. Eftersom du betalade med egna pengar har du gjort ett tillskott som ökar eget kapital. Väljer du nu att ta ut pengar från ditt företagskonto är det ett kapitaluttag som minskar eget kapital.