<![CDATA[Är du på jakt efter finansiering? Foto: Mostphotos]]>

Så ökar du chansen att få banklån

Gustaf Brickman

Publicerades: 21 juli, 2014

Behöver du finansiering? Många ser banken som det första steget när man söker kapital till företaget. Men att få ett lån är ingen självklarhet och räntorna kan variera. Så här ökar du dina chanser att få banken på din sida – till en rimlig ränta.

I regel baseras bankens bedömning av en låneansökan för ett företagslån på tre kriterier:

  1. Banken ska tro på din betalningsförmåga – du ska klara räntorna och kunna betala av lånet på en rimlig tid.
  2. Du ska ha säkerheter för lånet – privata säkerheter eller varulager, inventarier och kundfordringar i företaget.
  3. Och sist men inte minst – de ska tro på din affärsidé och du måste kunna förklara den på ett trovärdigt sätt.

Det första steget är därmed att förbereda dig noggrant innan du går till banken. En bra affärsplan, en rimlig budget och helst avtal eller kontrakt med framtida kunder är sådant som kan ge dig lånet.

Att redan tidigare ha tagit kontakt med till exempel Almi kan också vara en bra idé.
Då vet banken att det finns andra som också är beredda att satsa på dig.

Detsamma gäller för din egen insats – satsar du egna pengar visar det att du tror på dig själv och din idé.

Förutsatt att banken tror på din idé och beviljar ett lån finns det en bra tumregel att utgå från för hur mycket du får låna:

Ett helt nystartat företag utan några säkerheter kan få låna runt 10 procent av den tänkta omsättningen. Bra säkerheter kan naturligtvis göra att du får låna mer än så.

När det gäller att belåna tillgångar du har i företaget arbetar många banker efter den så kallade 10/20/50-regeln:

  1. 10 procent av nyvärdet på dina maskiner och inventarier räknas som belåningsvärdet, det vill säga summan du kan få låna mot inventarierna som säkerhet.
  2. Detsamma gäller för 20 procent av värdet på ditt varulager.
  3. 50 procent av värdet på dina utestående kundfordringar, alltså pengar dina kunder är skyldiga dig, utgör belåningsvärde.

Att ha en bra kontakt med banken – och i praktiken din personliga rådgivare – är alltid bra. Hittar du en person som förstår dig och ditt företag kan det bli enklare att få lånet.

Banken är som vilken leverantör som helst – fungerar kommunikationen bra och du kan sälja in din idé blir det lättare att göra affärer.

Räntan på företagslån kan variera mycket mer än bolåneräntan. Spannet på räntan är inte sällan så stort som 10 procent, för närvarande ligger räntan på många företagslån mellan cirka 5 och 15 procent.

Här spelar det också roll vilken typ av rörelse det handlar om och vilka säkerheter som finns.

Men faktum är att två exakt likadana företag kan få olika ränta helt enkelt för att den ena företagaren var bättre på att få banken att förstå affärsplanen.

Till sist – får ditt företag inte lån genom banken kan ett alternativ vara att låna pengarna privat.