<![CDATA[Tua Holgersson, VD för Länsförsäkringar Fondliv, tipsar om din tjänstepension. Foto: Pressbild och Istock ]]>

Så ska du tänka kring tjänstepensionen

Daniel Lagerqvist

Publicerades: 2 juli, 2016

Två av tre anställda i småföretag har ingen aning om hur mycket som sparas till tjänstepensionen. Och att du som egenföretagare själv måste kompensera för den uteblivna tjänstepensionen har långt ifrån alla koll på. Men det är dags att vakna om du inte vill få en kalldusch som pensionär.

Trots att tjänstepensionen är en betydande del av den pension som du ska leva på när du blir äldre är det få som har koll på hur mycket av lönen som sparas via anställning. En undersökning från Länsförsäkringar visar att två av tre anställda i småföretag inte har en aning.

Tua Holgersson är VD för Länsförsäkringar Fondliv och tror sig veta varför okunskapen är så stor:
– Jag tror att det är ganska enkelt. Många vet inte att de måste ta tag i detta själva och lever i tron att man klarar sig på den allmänna pensionen. Tjänstepensionen kan faktiskt vara nästan 50 procent av den framtida pensionen. Och den ökar i betydelse.

Medan anställda får tjänstepension inbetalt av arbetsgivarna måste du som egenföretagare själv betala för den delen. Dessutom finns det en rad olika valmöjligheter för dig som är företagare.

Vilka är de vanligaste missförstånden och delarna som man missar kring pensionen?
– Förutom att många missar tjänstepensionen helt eller inte är medveten om hur pass stor del den kan bli av den framtida pensionen så tror jag att många sätter av för lite. Sedan tror jag att många missar försäkringsskyddet vid sjukdom, olycksfall och dödsfall. Det är också viktigt att som företagare ta ut en så pass hög lön som är möjligt för att se till att den allmänna pensionen och den allmänna sjukförsäkringen blir så bra som möjligt.

Läs mer: ”Hur mycket ska jag ta ut i lön?”

Och hur mycket ska man som egen företagare spara i tjänstepension?
– Det beror lite på hur långt man har kvar till pension och hur ens eventuella tidigare intjänande av pension ser ut, men generellt ska man sträva efter att spara minst som om man vore anställd i ett företag med kollektivavtal. En liten tumregel kan dock vara att ta ut en lön på 7,5 basbelopp (cirka 27 700 kronor per månad), spara minst 5 procent av lönen samt att skaffa ett riktigt bra paket för sjukdom, olycksfall och dödsfall, säger Tua Holgersson och fortsätter:

– Vid högre löner behöver även avsättningarna öka då det endast är tjänstepension som täcker upp på den nivån. Ett annat tips kan vara att göra extra avsättningar de år då verksamheten går extra bra.

På frågan om man ska spara i pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring tycker Tua Holgersson att man ska börja med det förstnämnda som också kallas p-klassat. Företagare som sparar i p-klassat kan göra avdrag på den premie som betalas in upp till 35 procent av lönen, dock max 10 prisbasbelopp (cirka 450 000 kronor). När väl de sparade pengarna plockas ut måste inkomstskatt betalas.

– Det finns även en poäng med p-klassat sparande om du har efterlevandepensioner i din tjänstepension, då kan dina efterlevande få utbetalningar månadsvis istället för en stor engångssumma. Slår man sedan i taket där så får man gå över till kapitalförsäkring (k-klassat).

Läs mer: De vill att du ska dricksa dig till din pension

Kapitalförsäkring kan alltså vara ett bra alternativ för dig som har utrymme att spara mer än vad du får göra avdrag för och används ofta när företagare med aktiebolag tar ut utdelning som man vill placera och få avkastning på utan att för den skull binda upp pengarna för länge.

– Kapitalförsäkring kan företaget inte göra avdrag för men samtidigt är det belopp som betalas ut fritt från inkomstskatt. Att spara i en kapitalförsäkring gör att företaget inte behöver betala kapitalvinstskatt på vinster utan betalar istället en årlig avkastningsskatt på försäkringens värde samt på gjorda inbetalningar. Det innebär att varken uttag eller fondbyten behöver deklareras, förklarar Holgersson.

Här är Tua Holgerssons fem tips kring tjänstepensionen:

  1. För egenföretagare gäller det att ta in avsättningen i företagets lönsamhetskalkyl. Både för dig själv och om du har anställda.
  2. Du som har ett nystartat företag kan överväga att enbart se till att ordna med trygghetsbitarna – sjuk- och olycksfallsförsäkring under första året.
  3. Om du kan, ta ordentlig lön, minst 7,5 basbelopp. Det är viktigt eftersom både allmän sjukförsäkring och allmän pension baseras på inkomsten.
  4. Gå in på Minpension.se för att se hur det ser ut för just dig.