<![CDATA[Vänta inte med att planera för pensionen. Foto: Getty Images]]>

Så slipper du ångesten för pensionen

Ingrid Kindahl

Publicerades: 6 november, 2017

Nu tar vi tag i många företagares stora ångest: Pensionen. Sparar du tillräckligt? Så här ska du tänka.

Du har sett pyramiden många gånger: Allmän pension i botten, tjänstepension i mitten och toppen består av privat pensionssparande. Det är ingen skillnad om du är företagare. Pyramiden ser likadan ut, bara det att du betalar in tjänstepensionen själv eftersom du inte har någon annan arbetsgivare.

Först och främst handlar det om att bygga upp basen. När företaget är nystartat har man ofta inte så stora inkomster i företaget. Då kan det vara för tidigt att tänka på att spara till det som hade varit tjänstepension om du hade varit anställd.

När du tar ut lön från ditt aktiebolag, betalar du in arbetsgivaravgifter på 31,42 procent till Skatteverket. Du som har enskild firma betalar in egenavgiften på 28,97 procent på ditt överskott. En del av dessa pengar avser din framtida allmänna pension. Ju högre lön, desto högre allmän pension – upp till en månadslön på 41 359 kronor. Högre lön än så ger inte högre allmän pension.

Ditt första pensionsmål är därför att ta ut lön/överskott varje månad, och betala skatt på det. Där har du din bas i pensionspyramiden. Och inte bara det – du har också fått en grund för sjukpenning om du skulle bli sjuk.

– Många småföretagare saknar möjlighet att maxa sin allmänna pension. Men har man höga inkomster är det bra om man kan ta ut så mycket som möjligt i lön eller överskott upp till 41 359 kronor i månaden. Vill man inte betala statlig skatt så kan man i stället rikta in sig på gränsen 37 675 kronor per månad, säger Monica Zettervall, Pensionsmyndighetens expert.

Får du in mer pengar i firman än vad som går åt i lön och andra utgifter, är det dags att börja spara till pensionen för att kompensera för tjänstepensionen som de flesta anställda har.

Du som tidigare har haft anställning har troligen en tjänstepension liggande, som den förra arbetsgivaren satte in pengar på. I runda slängar 4,5 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp (drygt 460 000 kronor) om året.

LÄS OCKSÅ: Drömmer du om livet som pensionär?

Vid högre lön än så är insättningarna 30 procent av lönen. Denna tjänstepension från tidigare anställningar ligger kvar och förräntar sig i det pensionsbolag som du har valt i väntan på att du går i pension. Det här kan du kolla upp på minpension.se.

Som egenföretagare har du ingen annan arbetsgivare, så du måste själv stå för dessa inbetalningar.

– Annars riskerar du att få låg pension. Det finns fyra grupper som riskerar att bli fattigpensionärer: De som kommit till Sverige mitt i livet, deltidsarbetare i låginkomstyrken, medarbetare i ”flashiga” yrken där det är ovanligt med kollektivavtal – och egenföretagare.

Det säger Staffan Ström, pensionsexpert på tjänstepensionsföretaget Alecta. Han slår ett slag för att även små företag ansluter sig till kollektivavtal. Argumentet är att man då får ett paket med pensionslösning och de nödvändiga försäkringarna för sjukdom, olycksfall och dödsfall i ett. Kollektivavtalens pensionslösningar har ofta mycket lägre avgifter än vad en enskild företagare kan förhandla sig till.

– Det är häpnadsväckande vilka avgifter bolagen tar om man kommer som enskild företagare eller privatperson. Den företagare som vill kompensera för det måste göra inbetalningar som är upp till 80 procent större, säger han.

Haken är att man måste vara med i en arbetsgivarorganisation för att få teckna kollektivavtal. Vill man inte det kan man komma åt kollektivavtalets villkor ändå genom att teckna ett hängavtal, tipsar Staffan Ström. Då tecknar man avtalet direkt med ett fackförbund, utan att vara med i någon arbetsgivarorganisation.

Om du som ensamföretagare, eller som lite större med några anställda, vill ha en pensionslösning – vänd dig till ett pensionsbolag eller en rådgivare du litar på, och titta sedan noga på priset för lösningen.

LÄS OCKSÅ: Missa inte racet till pensionen

– Låt dig inte luras av att säljaren lockar med ”låg avgift, bara 1,7 procent”. Den nivån innebär att du själv eller dina anställda mister uppåt en tredjedel av den framtida pensionen. Kräv att få alla avgifter redovisade i kronor – inte procent – och över hela den spartid som är aktuell, det vill säga från i dag och livet ut, råder Staffan Ström.

Hur mycket får man spara i tjänstepension? Jo, enligt reglerna får företag göra avdrag för att pensionsspara – alltså företaget betalar in pengarna – med upp till 35 procent av lönen per år, eller högst 10 prisbasbelopp (448 000 kr 2017). Företaget betalar löneskatt på inbetalningarna.

Du som har enskild firma måste tänka på att pensionsinbetalningarna kan minska ditt överskott från enskild firma. Undvik därför att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du har ett överskott under brytpunkten för statlig skatt, det vill säga 37 675 kronor i månaden (2017). Då tjänar du in till din allmänna pension på hela din inkomst och sänker inte andra sociala förmåner som föräldrapenning och sjukpenning.

– Har du inkomster under eller däromkring är det bättre att ta ut överskottet, betala skatt och spara med redan skattade pengar, exempelvis på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring, säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten.

Värt att tänka på när det gäller pensionslösningar är att pengarna är bundna tills du går i pension. Om det är långt till dess kanske det är smartare att spara skattade pengar och ha dem till hands, obundna.

LÄS OCKSÅ: Så kan du tänka kring tjänstepensionen

Om du närmar dig pensionsåldern blir det naturligt att fundera över hur mycket pengar du tror att du kommer att behöva. Ställ dig frågorna: Vilka inkomster har du? Vilka utgifter har du? Vill du flytta? Vill du resa? Om du vill bo kvar, kan du göra det till låg kostnad? Har du dyra eller billiga hobbyer? Det här är svåra frågor, men svaren påverkar hur mycket du behöver spara.

Kanske oroar du dig i onödan för framtiden.