<![CDATA[]]>

Småföretagarna tror på ökad lönsamhet

Camilla Björkman

Publicerades: 8 mars, 2011

Fler än hälften av småföretagarna tror att företagets avkastning kommer att öka under 2011. Nästan fyra av tio tycker att deras lönsamhet är bättre än genomsnittet. Det visar en ny undersökning av FöretagarFörbundet.

Rapporten presenterades när förbundet och Tillväxtvärket bjöd in till frukost på PUB-huset i Stockholm. I en enkät bland över 1 500 småföretagare har de undersökt deras syn på sin lönsamhet.

– Tillväxtpotentialen finns i småföretagaren! Men vi har ingen kultur av företagande i Sverige, vilket är grunden till tillväxt och god lönsamhet, sa Camilla Littorin, förbundssekreterare på FöretagarFörbundet, till publiken.

Hon menade att en viktig del låg i att fånga upp unga personer.

– Vi måste få våra unga att förstå att det är ett lika bra alternativ att driva eget företag som att vara anställd.

Rapporten visar att ju fler anställda ju mer positiv syn på framtida lönsamhet. Undersökningen visar också att tre av tio var lönsamma redan från företagsstarten och lika många var lönsamma efter tre år.

Enligt Camilla Littorin är det glädjande att så många har en positiv syn på framtiden.

– Samtidigt vet vi att fler skulle våga och vilja anställa och nå ännu högre lönsamhet om arbetsgivaravgiften sänktes rejält.

Det visade sig också att skillnaden mellan kvinnors och mäns syn på sin lönsamhet i företaget var små. De skillnaderna man ändå kan se rör främst vilka åtgärder man kan vidta för att öka lönsamheten. För kvinnor är företagsinterna faktorer, som till exempel effektivisering och kostnadsbesparingar, något viktigare än för män. Och män har något större förhoppningar på externa faktorer, så som politiska åtgärder och marknadskrafter, än kvinnor har.